mei 172017
 

Met de peasantsrights.eu – petitie vragen we alle EU-landen om actief en constructief deel te nemen aan de onderhandelingen over de ‘UN Declaration on the Rights of Peasants and other People Working in Rural Areas’. Met dit internationale mensenrechteninstrument kunnen we de rechten van kleinschalige boeren beter beschermen. Dit voorstel wordt tussen 11 en 29 september in de Verenigde Naties behandeld, maar de EU is er vooralsnog tegen. Daarom willen we druk uitoefenen op de regering, want Nederland heeft stemrecht. We nemen het ook mee in overleg met politieke partijen. Veel Nederlandse handtekeningen onder de petitie helpt, dus deel de petitie svp via Twitter en Facebook of op je eigen website!

Waarom is dit nodig? Het is een juridisch kader, dat kan helpen om bij de overheid dingen af te dwingen. Hier het voorstel voor Peasants’ rights als mensenrecht, met 27 rechten. Verschillende artikelen versterken ook de positie van Nederlandse boeren: recht op markten, recht op eerlijk inkomen, recht op bescherming tegen non-state actors. Maar het is natuurlijk vooral een kwestie van solidariteit met boeren in andere landen die we dezelfde rechten gunnen die we in Nederland als vanzelfsprekend hebben, zoals Article 17. Right to land  *and other natural resources, Article 19. Right to seeds. De kleinschalige landbouw in ontwikkelende landen voedt tussen de 70 en 80% van de wereldbevolking maar zij staat steeds meer onder druk door de uitbreiding van industriële landbouw, land grabbing en de ontmanteling van beleidssteun. (Daarnaast laat het Nederlandse landbouwsysteem wereldwijd een grote voetafdruk achter en is daardoor onderdeel van het probleem.)

Deze petitie is een initiatief van de Europese Coördinatie van La Via Campesina, Hands on the Land en Nyéléni Europe. Zij vertegenwoordigen samen diverse organisaties, sociale bewegingen, boeren, activisten, NGO’s en anderen die zich inzetten voor het recht op voedsel, voedselsoevereiniteit en rechtvaardig gebruik en beheer van land, water en andere natuurlijke hulpbronnen.

De huidige VN-ontwerp-verklaring is het resultaat van meer dan 15 jaar werk. ( zie bijlage) Europa was aanvankelijk tegen. Engeland was de grootste tegenstander en ook Nederland is sceptisch,  maar nu zijn verschillende landen genegen erover mee te denken.

* (Right to land: staat ook in Nederland onder druk, Denk aan het opkopen van landbouwgrond door grote buitenlandse investeerders, zoals chinezen, óók in Nederland, waaardoor de grond steeds duurder wordt – zie Wie gaat er vandoor met hun grond? (NRC) , en Geurts: landbouwgrond ASR mag niet in Chinese handen komen.  En denk w.b. recht op inkomen  bijv. aan het zwabberend beleid in Nederland: eerst melkquotum afschaffen en dan nu toelaten dat de gevolgen daarvan leiden tot  veel persoonlijke (financiële) ellende. )  

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.