Landbouw en ontwikkelingslanden

Het wel en wee van de landbouw in ontwikkelingslanden wordt sterk beïnvloed door internationale verdragen gesloten in WTO-verband of,  nu dat proces niet zo goed meer loopt, door bilaterale verdragen (‘een-tweetjes’) tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden. Zulke bilaterale verdragen zijn bijvoorbeeld de EPA’s (Economic Partnership Agreements), gesloten tussen Europa en voornamelijk de vroegere koloniën.  Het landbouwbeleid aldaar wordt beïnvloed door deze verdragen en ook via ontwikkelingsgeld, bijvoorbeeld van het EDF (European Development Fund). Wordt dat geld besteed aan de kleine boer, in ‘bottom-up’ ontwikkeling, of wordt vooral de exportlandbouw bevoordeeld, met ‘potentie’ voor Europa zelf, zoals de EU aanbeveelt in ‘Advancing African Agriculture? Platform ABC werkte mee aan het ‘monitoring report ‘over dat Europese beleid. Voor het eerste rapport zie onder, voor het tweede rapport zie  http://www.europafrica.info/en/themes/advancing-african-agriculture (engelstalig)

Voor een duidelijke mening van ABC over landbouw in ontwikkelingslanden zie onze input voor het World Development report (7 blz) , vooral onderdeel 2, m.m.v. Niek Koning.  Zie onder, 2007. Voor een kort overzicht (2 pag.) van de situatie van boeren wereldwijd, met tabellen en cijfers, zie de engelstalige samenvatting van ‘Koe 80 heeft een probleem’, een boek van Dirk Barrez. lees hier.

Voor engelstalige info zie bijvoorbeeld www.nyelenieurope.net : o.a. verslag van the European forum for Food Sovereignty, augustus 2011, en de ‘declaration ‘ die daaruit voortkwam, waarin de landbouw wereldwijd besproken wordt. Voor de een Nederlandse vertaling van die ‘declaration’ zie onder ‘voedselsoevereiniteit’. Voor nieuwsbrieven van het Afrika Europa Netwerk zie hier

Onder ‘beeld/geluid’ op deze site staan prachtige voorbeelden over ‘agro-ecology ‘ in ontwikkelingslanden in de praktijk, bijvvorbeeld de ‘Songhai’ projecten zoals in Benin.

 

 Guus pppres 13-10-03 Antwoorden op de voedsel-, energie- en klimaatcrisis Power Point presentatie, beknopt dus; wel alles op een rijtje.

 sept. 2013

 Globaising Hunger, Food Security and the EU’s Common Agricultural Policy (CAP) (engelstalig) rapport van TNI. Analyseert hoe het Eu landbouwbeleid (CAP) en handelsbeleid ervoor zorgt dat ontwikkelingslanden meer van import afhankelij wordenen hun voedselzekerheid wordt ondermijnt, wat tot een toename van de voedselcrisis leidt.

 dec. 2011

Ook Nederland doet aan ‘landjepik’ Nederlandse samenvatting (3 blz) van een rapport van o.a. TNI en Fian.

Positieve alternatieven voor ‘land grabbing’, Nederlandse samenvatting (6 pag.) van engelstalig rapport door Sylkvia Kay van TNI (28 pag)

 sept/okt 2012

 Moet/ kan Europa de ontwikkelingslanden voeden? Het is andersom! J. Berthelot, Nederlands en engels

 april 2012 (2 pag.)

 Opbouwende kritiek van CONCORD en Via Campesina, FOEE e.a. op he EU landbouwbleid en de effecten daarvan op ontwikkelingslanden

 feb 2012

(2 pag)

 ABC organiseerde een ‘side-event’ op de conferentie ‘Agriculture, food and Cloimate Change’ in Den Haag. Hier de handout

  3 nov 2011

(2 paG.)

 input van Platform ABC voor het World Development Report

 nov 2007 (4 p)

 Eerste monitoring report van Europese CSO’s over de EU benadering ‘AAA'(zie boven), m.m.v. platform ABC. (engels)

 okt 2008        (40 pag)

  Röling-Jiggins-van Huis over landbouw in ontwikkelingslanden (3 pag.)

 okt 2008

 ‘Coherentie van landbouw- en ontwikkelingsbeleid’, inleiding voor een conf, voor de Gr. van Pr. Stichting, door Niek Koning.(2 pag.)

 . 25 feb 2005

 

Share This