Europese organisaties willen een ander landbouwbeleid voor de volgende 7 jaar

Er waait een andere wind vanwege de klimaatcrisis. Kunnen er nog veranderingen in het voorgenomen beleid voor de volgende 7 Europese begrotingsjaren aangebracht worden? De plannen voor de nieuwe periode liggen er al  en zouden 2020 afgerond worden en dan in 2021 ingaan, maar vorig jaar werd al gemeld dat alles een jaar opschuift. Dus zal er nog wel aan gesleuteld worden. Dit jaar is er een nieuw Europees parlement gekozen, dat zal ook eigen accenten willen leggen,  en we hebben een nieuwe Commissaris voor landbouw, Janusz Wojciechowski. Zijn eerste optreden in het Europees parlement was slecht, hij gaf veel te vage antwoorden.  Zijn extra schriftelijke antwoorden en tweede hoorzitting waren een stuk beter. De EU lijkt voor de eerste keer een landbouwcommissaris te krijgen die de continue verdere industrialisering van de landbouw niet als een onontkoombaar gegeven beschouwt. Best  kans dus dat er eindelijk wat gaat veranderen. 

Europese organisaties onder de noemen ‘Good Food Good Farming’ hebben alvast hun wensen kenbaar gemaakt, zie hun ‘statement’.

Enkele (verkorte) punten waarvoor zij pleiten: 

  • eerlijke en diverse voedsel- en landbouweconomiën: toegang tot land voor duurzame familiebedrijven , korte ketens bevorderen,etc.
  • gezond milieu en een voedselysteem dat dierenwelzijn bevordert. Verder verlies van biodiversiteit voorkomen, geen synthesische chemische pesticiden en kunstmest die het milieu schaden, geen importen waarvoor bos is gekapt.
  • ondersteuning van gezondheid en welzijn voor de burgers, bevorderen dat er minder vlees wordt gegeten en dat er geen gezondheidsschade wordt ondervonden van de landbouw
  • Een voedselsysteem waarover verantwoording aan de burgers wordt afgelegd, en waarin burgers inspraak hebben. Transparante besluitvorming; voorkomen dat grote bedrijven het beleid  bepalen,  plaatselijke gemeenschappen moeten de transitie leiden.

Zie de link hierboven voor de volledige tekst. 

Voor de volledigheid wijzen we erop dat bij Platform Aarde Boer consument hier niet allemaal achter staan. Keimpe van der Heide van de NAV merkt bijvoorbeeld op:Vooral het statement dat chemische gewasbescherming en kunstmest uit den boze is, is voorlopig niet realistisch. De biologische landbouw is van 1980 tot nu van iets minder dan 2 tot iets meer dan 3% van markt en areaal gegroeid en uit  vele onderzoeken blijkt dat max 15% van de consumenten meer voor duurzamere producten wil betalen. Om kunstmest te kunnen verminderen moet in ieder geval de beperkte fosfaatnorm worden opgehoogd en moeten we wel vee in NL overhouden, want ook de akkerbouwers hebben de mest nodig. Een ander praktisch probleem is dat de 3% biologische landbouw nu al toenemende problemen heeft om de wiedbedden met arbeidsmigranten te bemensen. Nederlanders krijg je er al helemaal niet voor. Hoe gaan we dit oplossen als we geen (chemische) onkruidbestrijdingsmiddelen meer hebben?

En vooral: laten we eerst maar eens proberen om van de huidige handelsverdragen af komen,  zodat we weer eisen kunnen stellen aan importproducten. 

Hans Geurts van de Nederlandse Akkerbouw vVkbond:

Zoals Keimpe ook al aangeeft kan het kunstmest gebruik terug als er meer ruimte komt voor dierlijke mest. Maar dat wordt juist door de nitraatrichtlijn en zeer scherpe fosfaatnormen beperkt. Bovendien: over het vrijhandelsbeleid en regulering van de productie om tot een kostendekkende prijs te komen staat er niets in. Consumenten gaan niet vanzelfmeer  betalen voor regionale producten. Dit is in mijn ogen een idealistisch, maar onrealistische verklaring, waar de leden van de NMV juist op dit moment van protest niet op zitten te wachten.

 

Share This