Contact

Secretariaat : Greet Goverde, 024-3443678, info@aardeboerconsument.nl

IBAN nr.: NL25ABNA0811993124  (BIC nr.: ABNANL2A) ,  t.n.v. Stichting Platform Aarde Boer Consument te Nijmegen

Aan vergaderingen nemen regelmatig deel (naast de secretaris) :

Voorzitter:  Hans Geurts, ex-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, hans.nicolien@hetnet.nl

Penningmeester: Guus Geurts, guusgeurts@yahoo.com

Leden namens organisaties:

Namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond: Hans Geurts

Namens de Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw en Voeding: Piet van IJzendoorn, oprichter van ‘De Zonnehoeve’

Namens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond: Kempe vd Heide, ex-akkerbouwer in de Flevopolder

Namens de Boerengroep Wageningen: Patricia Lemmens

Namens de Toekomstboeren: Elske Hageraats

Namens WILPF: Rosan Huizenga

Namens de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu: Wigle Vriesinga

 

Individueel:

Jacques van Nederpelt, publicist

Sander Kerkhoff, varkenshouder te Braamt, Achterhoek

Erwin Bouwmans, zie facebook:  food.for.thought   en Erwin Bouwmans 

Greet Goverde (secretaris, nieuwsbrief): info@aardeboerconsument.nl

 

Achterban

Wij hebben ruim honderd vrienden/donateurs, die wij een keer per jaar een jaarverslag en een financieel verslag sturen (zie ‘donateurs’) en om hun mening vragen.

Daarnaast krijgen een kleine 1000 personen eens per ongeveer zes weken een nieuwsbrief.

Share This