Melk

Melk is nu een controversieel punt. De regering heeft het quotum ‘verruimd’ en wil het geleidelijk afschaffen, en loopt daarin zelfs voorop in Europa. De wens van de regering spoort met wat de agribusiness wil (Friesland Foods, Campina etc.): meer productie die verkocht kan worden op de wereldmarkt. Een minderheid van de betrokkenen, waaronder platform ABC, wil geen overproductie en wil het quotum behouden. Productiebeheersing dus. Ook boeren in ontwikkelingslanden willen die overproductie in Europa niet want de Europese melkpoeder die onder de kostprijs op de wereldmarkt komt maakt hen brodeloos. Zie ook de website van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en van de Duch Dairymen Board (www.ddb.nu).  Hier vindt U krante-artikelen en hier info over recente actie en ontwikkelingen.

En lees hier 4 pagina’s over hetlandbouwbeleid: historie en koerswijziging

Zie ook de berichten-pagina, bijv. Sieta van Keimpema over melk en India, en bericht over melk in Colombia.

 De veehouderij heeft meer veerkracht en minder soja nodig, door Luc van Krukelsven, meer veerkracht, minder soja okt 2012

 

 

 Artikelen in de NRC over standpunten NAV/EMB, en van LTO, en van Vice Versa, hier

 augustus 2009

 LEI rapport Rendementen agrobussiness in opdracht van de Rabobank lees meer over de jaren 2003-4-5

 mei 2007

Rapport van het CLM (pas uitgekomen na het overleg in de  Tweede kamer): ‘afschaffing melkquota slecht voor het milieu’. lees meer

november 2008

DE NMV pleitte tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer voor behoud van het melkquotum.  lees meer

september 2008

Binnen de NMV werd het initiatief genomen voor samenwerking voor een betere melkprijs.  Dit leidde tot de EMB (European Milk Board) lees meer Wim v. Middendorp, secr. van Platform ABC:: ‘Dutch Dairy Board een goed initiatief’. lees meer.

januari 2008

Power point presentatie over het Canadese systeem: overheid en producenten bepalen het belid, niet de agribusiness. Boeren en consumenten zijn beter af. lees hier

maart 2007

Verslag van het melk-symposium georganiseerd door de NMV (sprekers uit Nederland – Duitsland -Canada, de laatste met dia’s) lees hier

17 maart 2007

‘Afschaffing van de melkquotering: een historische vergissing!’ Een rapport van de  Ned. Melkveehouders Vakbond lees hier

Feb 2007

Share This