Geplaatst op 19 3 2018

De Europese Commissie zou voorstellen doen voor wetgeving over oneerlijke handelspraktijken, maar lijkt dit nu af te willen blazen. Dit terwijl verder vertragingen onaanvaardbaar zijn omdat consumenten, boeren, kleine bedrijven, werknemers en het milieu hiervan de dupe zijn. Al jaren wordt er geprotesteerd tegen oneerlijke handelspraktijken zoalskortingen afdwingen m.b.v. dreigementen over al dan niet opnemen in reclame-uitingen dreigen ...

lees verder

Geplaatst op 6 2 2018

Hoe kan het, dat een boer zes tot acht cent per kilo uien krijgt, terwijl die kilo bij de supermarkt zeven dubbeltjes kost? Op Boerderij.nl: ‘Het is duidelijk dat de telersprijs en de winkelprijs veel te ver uit elkaar liggen.’ Hieronder het woord aan het Financieel Dagblad, aan de NAV en aan de zuiderburen (Wervel ...

lees verder

Geplaatst op 6 2 2018

Sandra van Kampen en Youetta Visser hebben heel goed in kaart gebracht – en zorgvuldig met cijfers onderbouwd – hoe de Nederlandse voedselproductie in elkaar steekt.  En wat er deugt en niet deugt. En waarom het voedselsysteem zou moeten veranderen. Maar wat het boek sprankelend maakt zijn de aanstekelijke verhalen over de pioniers die aan ...

lees verder

Geplaatst op 5 2 2018

Schepping, week 2   Op maandag schiep de mens zich een beeld van hemel en aarde. De hemel was hoog, de aarde groot en gevaarlijk. Chaos drong in zijn geest en leegte zweefde in zijn maag. De mens sprak: Laat er een grens zijn. En hij trok een grens. Wat aan de ene kant van de grens lag, noemde hij tuin. En ...

lees verder

Geplaatst op 4 2 2018

Op 12 januari zei Paul Romer (meer omfloerst) dat de slechte beoordeling van de Chileense economie onder de  socialistische president Michelle Bachelet politiek gemotiveerd was. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij nam 24 januari ontslag. De econooom die genoemd wordt als Nobel prijs kandidaat gaat terug naar zijn universiteit. Hij was nog geen jaar ...

lees verder

Geplaatst op 3 2 2018

Liever parelhoenders en ‘rode’ geiten dan (Europpese) kippen en koeien.  De Rode geit van Maradi komt uit midden Niger and is economisch interessant voor plattelandsgemeenschappen vanwege de melk en de huiden. Een geit is al binnen zes à 7 maanden vruchtbaar en jongt twee keer per jaar. Ze krijgen twee of drie geitjes per keer. Elke vrouwlijke ...

lees verder

Geplaatst op 28 1 2018

Ook in de hoogste regionen (de FAO; de Food and Agriculture Organisation, onderdeel van de VN) gaat men onderzoeken of we niet de agro-ecologische kant op moeten. Ook wij, de zogenaamde ‘civil society’ zijn daarin vertegenwoordigd en wel in de groep CSM (Civil Society Mechanism). Deze groep heeft een agro-ecology werkgroep waar iedereen aan mee ...

lees verder

Geplaatst op 27 1 2018

8 januari werd op NPO2 de documentaire ‘Green Gold’ vertoond, over biobrandstoffen. Hier de link voor degenen die hem gemist hebben , en voor degenen die op een rijtje willen hebben hoe het ook weer zat vatten we  hieronder de film samen met verwijzing naar de tijdstippen in de film. Start: President Lula, Brazilië: ‘biobrandstoffen zulllen ...

lees verder

Geplaatst op 21 1 2018

De Amerikaanse organisatie FoodTank komt regelmatig met lijstjes zoals deze winter ’22 boeken om bij de kachel te lezen’, of ’13 bodem-onderzoekers’. Zie hier een inventarisatie. Onlangs: ‘16 jonge ondernemers die voedsel en landbouw een zet geven‘. We noemen ze hier (over sommige valt nog te redetwisten):  Jamila Abass uit Kenya richtte  M-Farm op, een digitale coöperatie van kleinschalige ...

lees verder

Geplaatst op 11 1 2018

(Door Elske Hageraats, Toekomstboeren) We leven  in een wereld waarin nog steeds bijna 1 op de 9 mensen in de wereld honger lijden – zo’n 800 miljoen mensen totaal. 80 % daarvan woont platteland en is direct betrokken bij landbouw (FAO 2017). Maar terwijl we praten over het voeden van de wereld, verlaten steeds meer ...

lees verder

Geplaatst op 6 1 2018

Op dit moment zien de markten voor de akkerbouwproducten er niet bepaald florissant uit, met de te lage graanprijzen, een erg matige  uienprijs en een consumptieaardappelmarkt waar de koper in een leunstoel zit. Een zelfde soort situatie leidde 25 jaar geleden tot de oprichting van de NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond), ook al omdat de traditionele toenmalige belangenbehartigers onvoldoende oog voor de akkerbouw toonden. ...

lees verder

Geplaatst op 13 12 2017

In bijgaande brief roepen Europese organisaties en deskundigen de WTO op om in deze tijd van klimaatverandering en dreigende voedseltekorten die achterhaalde handelsregels uit de jaren 90 eindelijk eens bij te stellen. De WTO is opgericht in 1995. De regels die daar vastgelesteld werden hebben een vernietigend effect op de boeren in noord en zuid. ...

lees verder

Geplaatst op 10 12 2017

Na twee drukbezochte conferenties in Wageningen in 2014 en 2016 gaat Voedsel Anders in 2018 het land in om succesvolle, concrete voedselverhalen ‘op te halen’. De ‘halteplaatsen’ worden: 1 de Noordelijke Friese wouden, 2 Regio Nijmegen, 3 Metropool regio Amsterdam, 4 regio den Haag, 5 Regio Noord Brabant en Limburg.  In een overtuigend projecvoorstel wordt de ...

lees verder

Geplaatst op 10 12 2017

Jammer, maar het zat er al een tijdje aan te komen: de leden-vergadering van de NAV heeft het voorstel van het bestuur om het lidmaatschap van La Via Campesina te beëindigen gesteund. Belangrijkste drijfveer voor het bestuur waren vooral:ECVC vertegenwoordigt niet de levensvatbare familiebedrijven zoals de bedrijven van onze leden maar is meer een politieke plattelandsbeweging geworden, waarvan ...

lees verder

Geplaatst op 9 12 2017

…deze koe, die op 26 oktober voor het gebouw van de Europese Commissie in Brussel stond. Doel van de actie van de European Milk Boad (EMB) was opname van enige regulering – van de hoeveelheid melk die op de markt komt – in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).  En het begint er al op te lijken! ...

lees verder

Geplaatst op 8 12 2017

Op 10 december begint in Buenos Aires de elfde WTO-top. Landbouw staat opnieuw centraal in deze vrijhandels-onderhandelingen. Ook het Europees handelsbeleid staat ter duscussie. Voedsel Anders doet een oproep tot een trendbreuk. In de eerste aflevering van een serie van tien mythes over landbouw en voedsel betogen we dat vrijhandel eerder een probleem dan een oplossing ...

lees verder

Geplaatst op 1 12 2017

Het oordeel vann ARC2020 over de GLB plannen* van EU commisaris Hogan: Weinig ambitie, zorgwekkende tendens om te leunen op de financiële sector, weinig aandacht voor  het platteland, het klimaat en andere belanrijke punten. Nieuw is: men gaat afgerekend worden op resultaten – op zich interessant, maar onderzoek naar effecten en afrekening moeten wel binnen ...

lees verder

Geplaatst op 1 11 2017

U heeft hem ook wel gezien waarschijnlijk, de RABO- reklame waarin (arme) mensen uit alle delen van de wereld hoopvol het hoofd opheffen naar een nieuwe toekomst. Laatste shot: een onafzienbare vlakte van kassen. Onze 85-jarige donateur de heer B uit Lochem schrijft aan de RABO bank en aan ons:  Aan de directie van de RABO-bank, De nieuwe ...

lees verder

Geplaatst op 29 10 2017

Ook verticale kassen waren even in beeld in het RABO-reclame filmpje waarin  gesuggereerd wordt dat Nederland de wereld moet gaan voeden. In verticale kassen groeien gewassen (vaak onder led-lampen) in rekken boven elkaar. Maar is dat een oplossing voor de armen in ontwikkelingslanden  Hieronder een aantal voor- en nadelen op een rijtje.  Oordeel zelf.   Overzicht van voor- ...

lees verder

Geplaatst op 28 10 2017

Deze zomer verscheen ‘Food security, Agricultural Policies and Economic Growth’, geschreven door landbouweconoom Niek Koning, docent en onderzoeker aan de Wageningen Universiteit.  Een degelijk onderbouwd boek over ontwikkelingen in de landbouw tot nu toe en verwachtingen naar de toekomst.  Door Joop de Koeijer in het NAV-ledenblad ‘Genoeg is Beter’, enigszins bewerkt voor deze website door Jacques van ...

lees verder