Geplaatst op 17 6 2018

In slechts één bladzijde wist Platform ABC op plastische wijze fundamentele kritiek samen te vatten op de doelstellingen van de EU Commissie die onlangs gepubliceerd werden. Zie hieronder. Deze kritiek werd op 12 juni opgepakt door Esther Ouwehand (P vd Dieren) in het Algemeen Overleg van de Commissie Landbouw en Visserij van de Tweede Kamer ...

lees verder

Geplaatst op 17 6 2018

De eerste pleisterplaats was Den Haag. Zie hier een indruk. Do. 21 t/m zaterdag 23 juni gaan boeren en burgers in gesprek in Dordrecht, Rotterdam en op boerderij Landzicht, rondom de voorstelling ‘Koning van het grasland’, en Amsterdam bruist za. 23 en zo. 24 juni van de voedsel-aktiviteiten: ‘In de prachtige zalen van het Koninklijk Instituut voor de ...

lees verder

Geplaatst op 16 6 2018

De recent door LTO overgenomen definitie van ‘grondgebondenheid’  gaat voorbij aan de samenhang tussen bodem, gewas, dier en mest die juist centraal zou moeten staan in een duurzame melkveehouderij. Als alternatief stellen melkveehouders vanuit Netwerk GRONDig een gedifferentieerd beleid voor: verschillende regels voor melkveehouders die daadwerkelijk grondgebonden zijn en voor de zeer intensieve bedrijven die dat niet ...

lees verder

Geplaatst op 5 6 2018

Milieudefensie is de boer op geweest! Als resultaat ligt er een online boek met veel verhalen: ‘VAn Erf tot Erf – interviews met boeren’. Volg de link en je kunt het downbloaden. Er is zowel met gangbare als met biologische boeren gesproken. Elk verhaal is interessant. Samen bieden de verhalen een mooi overzicht van het boerenwerk ...

lees verder

Geplaatst op 19 5 2018

….met rampzalige gevolgen voor plaatselijke herders en veeboeren. Zuivel-multinationals misbruiken de record-lage prijzen om uit te breiden op de West Afrikaanse markt. In vijf jaar tijd hebben ze hun export naar de regio verdriedubbeld. Ze verschepen de melkpoeder van gesubsidieerde Europese boeren en zetten die om in vloeibare melk voor de welvarende middenklasse van de ...

lees verder

Geplaatst op 18 5 2018

Ter gelegenheid van de FAO conferentie afgelopen april is er weer een interessante ‘Farming Matters’ verschenen. In deze uitgave worden verschillende ervaringen met agro-ecologie besproken die aantonen dat vooral met agro-ecologie minstens 11 van de 17 nieuwe SDG’s haalbaar zijn. (SDG = Sustainable Development Goals, de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen). In een inleiding wordt daar wel aan toegevoegd: ...

lees verder

Geplaatst op 7 5 2018

De Bretonse boer Jean-Bernard Huon zoekt een opvolger, die de boerderij gratis en voor niks mag overnemen! Op één voorwaarde: hij of zij moet op dezelfde manier blijven werken als Huon dat al 70 jaar doet.  De BBC ging bij Huon en zijn vrouw op bezoek en maakte een filmpje van de karakteristieke boer die al 70 ...

lees verder

Geplaatst op 3 5 2018

Op 5 april jl. ging het Ministerie van LNV in gesprek met belanghebbenden en geïnteresseerden over het nieuwe GLB. Het ministerie had daartoe vertegenwoordigers van de boerenorganisaties, maar ook van de vele natuur- en milieuorganisaties en onderzoeksinstellingen uitgenodigd. De vertegenwoordigers van boerenorganisaties waren veruit in de minderheid. Op zich ook wel tekenend voor het verwachte vervolg van het GLB-beleid. Het ...

lees verder

Geplaatst op 1 5 2018

Friends of the Earth Europe heeft een alternatief handelsbeleid uitgebracht. Een beleid met het klimaat als uitgangspunt, i.p.v. de ‘vrije’ markt waar de scherpste bieder wint.  Zie het rapport Setting course for Sustainable Trade 1 Er worden 7 maatregelen voorgesteld; ze volgen hier onder.  Uit het voorwoord:  De wereldhandel is tussen 1950 en 2010 met een factor 32 vermenigvuldigd. ...

lees verder

Geplaatst op 30 4 2018

Elke 5 jaar wordt een nieuwe Farm Bill vastgesteld. Er zijn nu door de landbouwcommissie van het Congres plannen ingediend voor 2019. (Het nieuwe Europese GLB, een zeven-jarige cyclus,  geldt vanaf 2020). Het een spannende tijd voor Amerikaanse boeren: de prijzen zijn het laagst in 5 jaar, en toegang tot de wereldmarkt staat onder druk ...

lees verder

Geplaatst op 9 4 2018

Het kabinet heeft bepaald dat vóór de zomer 5 ‘klimaattafels’ worden georganiseerd waar 5 sectoren plannen maken om de CO2 uitstoot fors te verlagen: 1.  landbouw en landgebruik (voorzitter Pieter van Geel); 2. gebouwde omgeving (voorzitter D.Samson); 3. mobiliteit 4. industrie en 5. elektriciteit. Daarnaast is er nog een hoofdtafel, met als voorzitter ed Nijpels. ...

lees verder

Geplaatst op 7 4 2018

Van 2 tot 5 april werd in Rome voor de tweede keer door de FAO  een agro -ecologie symposium georganiseerd. Er namen meer dan 700 mensen aan deel en 6 V.N. organisaties waren erbij betrokken. Conclusie van directeur-generaal van de FAO, José  Graziano da Silva : ‘.….’gezinsbedrijven moeten centraal  blijven staan nu we agro-ecologie willen ...

lees verder

Geplaatst op 6 4 2018

Op 5 april waren leden van Platform ABC aanwezig bij de bijeenkomst over het toekomstige GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) georganiseerd door het ministerie van LNV.    Minister Schouten was gedurende het gehele plenaire programma aanwezig en ging in discussie met boeren binnen een paneldiscussie. Verder waren er bijdrages van de heer Schilthuis (Europese Commissie, DG AGRI ), en de ...

lees verder

Geplaatst op 30 3 2018

‘Nederland is de tweede landbouwexporteur van de wereld’. Hoe kan dat toch, zo’n klein landje? In de Volkskrant werden de cijfers toegelicht, en die € 112 miljard bestaat maar voor klein deel (10 miljard) uit onze kaas en bloembollen etc. Dus de grootspraak die leidt tot ‘met onze export gaan we de wereld voeden’. wringt. ...

lees verder

Geplaatst op 29 3 2018

In februari organiseerde de voorzitter van de wetenschaps-commissie van het Amerikaanse Congres een hearing, na een maandenlange brievencampagne waarin een onderzoek van IARC (International Agency for Research on Cancer, Lyon, Frankrijk) werd aangevallen. Door dat instituut wordt glyfosaat (Roundup) ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ genoemd. Door die brieven (laster-) campagne kon de voorzitter er eigenlijkniet onderuit om de ...

lees verder

Geplaatst op 19 3 2018

De Europese Commissie zou voorstellen doen voor wetgeving over oneerlijke handelspraktijken, maar lijkt dit nu af te willen blazen. Dit terwijl verder vertragingen onaanvaardbaar zijn omdat consumenten, boeren, kleine bedrijven, werknemers en het milieu hiervan de dupe zijn. Al jaren wordt er geprotesteerd tegen oneerlijke handelspraktijken zoalskortingen afdwingen m.b.v. dreigementen over al dan niet opnemen in reclame-uitingen dreigen ...

lees verder

Geplaatst op 9 3 2018

Op 8 maart was er in Brussel een conferentie van de European Committee of the Regions (www.cor.europa.eu). Het thema was het internationale handelsbeleid van de EU. Er waren een groot aantal sprekers waaronder Niek Koning en ook Olivier de Schutter, de voormalige rapporteur van het VN-voedselprogramma.  Wat is het belang van die bijeenkomst? In de CvR kunnen sinds 1994 decentrale overheden (regio’s, districten, provincies, ...

lees verder

Geplaatst op 6 2 2018

Hoe kan het, dat een boer zes tot acht cent per kilo uien krijgt, terwijl die kilo bij de supermarkt zeven dubbeltjes kost? Op Boerderij.nl: ‘Het is duidelijk dat de telersprijs en de winkelprijs veel te ver uit elkaar liggen.’ Hieronder het woord aan het Financieel Dagblad, aan de NAV en aan de zuiderburen (Wervel ...

lees verder

Geplaatst op 6 2 2018

Sandra van Kampen en Youetta Visser hebben heel goed in kaart gebracht – en zorgvuldig met cijfers onderbouwd – hoe de Nederlandse voedselproductie in elkaar steekt.  En wat er deugt en niet deugt. En waarom het voedselsysteem zou moeten veranderen. Maar wat het boek sprankelend maakt zijn de aanstekelijke verhalen over de pioniers die aan ...

lees verder

Geplaatst op 5 2 2018

Schepping, week 2   Op maandag schiep de mens zich een beeld van hemel en aarde. De hemel was hoog, de aarde groot en gevaarlijk. Chaos drong in zijn geest en leegte zweefde in zijn maag. De mens sprak: Laat er een grens zijn. En hij trok een grens. Wat aan de ene kant van de grens lag, noemde hij tuin. En ...

lees verder