Voor een beter landbouwbeleid

EP stemt tegen ondertekenening Mercosur én tegen nieuwe GMO soja, maar… 9 oktober 2020 - Het Mercosur-verdrag met Zuid Amerikaanse landen is een jaar geleden gesloten maar nog niet officieel ondertekend. 7 oktober stemde het Europees Parlement tegen de ondertekening, symbolisch  *, maar wel een signaal naar de Commissie.  Volgens de meerderheid van de Europarlementariërs voldoet die deal niet langer aan de EU-normen voor klimaatbeleid en milieubescherming. De kritiek is… Lees verder
Landbouwplannen van de twee Amerikaanse kandidaten? 27 september 2020 - Het ziet er weer naar uit dat de landbouw-staten in november gaan bepalen wie er wint. Boeren hebben in 2016 overwegend op Trump gestemd. Maar nu hebben ze 'mixed feelings'. Handelsoorlogen met China en Mexico (de twee grootste afnemers van sojabonen) en strenge wetten tegen migranten-arbeid hebben doel getroffen, en daar kwam corona nog eens… Lees verder
CETA: Mogelijk toch verboden hormoonvlees op de Europese markt. 25 september 2020 - (Gebaseerd op berichten van Foodwatch en de dutch Dairymen Board): Uit een audit  (= bedrijfs-onderzoek) door voedseldeskundigen van de Europese Commissie blijkt dat het risico op de import van verboden hormoonvlees uit Canada aanzienlijk is. De bewering van de Nederlandse overheid en de Europese Commissie dat het vrijhandelsverdrag CETA en de daaruit voortvloeiende verhoogde import… Lees verder
Groene Revolutie in Afrika? Nog steeds meningsverschillen. 24 september 2020 - Grootschalige landbouwontwikkelingsprogramma’s in Afrika hebben weinig uitgericht tegen honger, en leiden tot schulden bij boeren, zeggen voedselzekerheidsexperts. Dit soort programma’s dreigen te mislukken, als ze geen afstand nemen van industriële kunstmest en commerciële zaden, waarschuwen zij. Deze kritische stemmen richten zich tegen de Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA). De in 2006 gelanceerde alliantie… Lees verder
In Europa steeds meer land in steeds minder handen 10 september 2020 - Zie  ook eerdere berichten over de concentratie van landbouwgrond wereldwijd - 26 augustus j.l.- , en concentratie in Nederland -15 augustus j.l. Nu dus: Europa. Op 27 april 2017 werd er een motie aangenomen in het Europees Parlement over de concentratie van landbouwgrond. in Europa. De motie was ingebracht door de commissie AGRI (landbouw).van het… Lees verder
Goed nieuws: beleid van de Wereldbank ‘on hold’. 4 september 2020 - Per 1 september legt de Wereldbank haar 'doing business'- beleid tijdelijk stil: the World Bank suspends the 'Doing Business' report  Sinds 2002 gaf de Wereldbank een ranglijst uit, waarop landen gerangschikt stonden naargelang zij het de 'private investors' gemakkelijk maakten of niet. Als je als land weinig eisen stelde aan het buitenlandse bedrijf - lagere belasting,… Lees verder
Drie dagen actie vóór de Amazone, tégen Mercosur; doe dit weekend mee! 28 augustus 2020 - SOS Amazonia en andere organisaties vragen dit weekend (28-30 augustus) om actie tegen het EU-Mercosur verdrag. Liefst een twitter-storm om 14.00 uur op zaterdag. De longen van de wereld  staan in brand, en  deze branden zijn aangestoken om land vrij te maken voor landbouw en veeteelt. Partners in crime: de EU en zuid Amerikaanse regeringen… Lees verder
Europese organisaties roepen landbouwministers op: GLB moet op de schop 28 augustus 2020 - Meer dan 400 organisaties uit twaalf EU-landen doen een oproep aan de Europese Raad van landbouwministers om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) drastisch te veranderen. Dat beleid wordt vóór 2023 vastgesteld voor de 7 jaar daarna. Dit weekend is vanwege het duitse voorzitterschap de Duitse landbouwminister Julia Klöckner gastvrouw is van een EU-landbouwministers-overleg in Koblenz.(30 aug.… Lees verder
Gevolgen van Corona voor voedsel en landbouw, door J.D. van der Ploeg 27 augustus 2020 - 'Growing back stronger' is een brochure van TNI (juni 2020, 15 blz) geschreven door Jan Douwe van der Ploeg. Het is een korte versie van een artikel dat nog zal verschijnen in The Journal of Peasant Studies. Covid-19 is niet de oorzaak maar wel een aanleiding voor de huidige economische crisis. Als echte oorzaak ziet… Lees verder
Wereldwijd steeds meer landbouwgrond in steeds minder handen 26 augustus 2020 - We kunnen beschikken over 30% van het aardoppervlak, maar we doen alsof we onbeperkt veel land ter beschikking hebben. En eigenlijk mogen we vanwege het klimaat en de biodiversiteit niks meer kappen en moeten we ophouden met grote monocultures, maar regeringen, grote bedrijven en internationale organisaties verdubbelen juist hun inspanningen om het land 'productief' te… Lees verder
Dure grond in Nederland: groei van alternatieve vormen van eigendom 15 augustus 2020 - In Nederland is de landbouwgrond vergeleken bij andere Europese landen gemiddeld het duurst (€65.000). Verkoop  aan (buitenlandse) investeerders is hier dan ook geen probleem, zie foodlog.  Die  prijs per ha. is wel een probleem, vooral voor starters. Er bestaan verschillende initiatieven om dit probleem te tackelen. Het Veerhuis  zette ze op hun engelstalige site op … Lees verder
farm to Fork, EU strategy Hoe verloopt het proces van ‘Farm to Fork’ naar het nieuwe GLB? En: reacties. 10 juli 2020 - Op 22 mei berichtten wij al over de over de inhoud van de EU voorstellen. (50% minder pesticiden, minstens 20% minder kunstmest, 25% biologische teelt, etc.) Inmiddels, enige webinars en publicaties verder, krijgen we een duidelijker beeld. In het webinar van de Nyéleni-beweging (beweging voor voedselsoevereiniteit) op 1 juli vertelde een medewerkster van de EU… Lees verder
Boeren blij: meer mest uitrijden. Maar waarom niet bovengronds? 8 juli 2020 - Nederland heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen voor het verlengen van de derogatie voor 2020 en 2021. (derogatie = uitzonderingsregel w.b. het uitrijden van mest.) Bedrijven met minimaal 80% grasland mogen de komende jaren méér stikstof uit dierlijke mest toepassen dan de standaardnorm van 170 kilo per hectare, nl 230 k. per ha.op de… Lees verder
22 ideeën om de ‘korte keten’ te bevorderen en te komen tot regionalisering van de voedselvoorziening 1 juli 2020 - verzameld door Jan Juffermans en Hans Meek ('Voetafdruk  Nederland')  en Jelleke de Nooij ('De Transitie Motor'). Vandaag 1 juli gelanceerd en verstuurd naar minister Schouten (zodat ze dit nog voor het  TweedeKamer-reces  kan lezen) en naar de Tweede Kamer, de politieke partijen (die al aan hun verkiezingsprogramma's bezig zijn), de provincies, etc. Het betreffende stuk… Lees verder
De Nederlandse Akkerbouw Vakbond presenteerde 10 juni haar toekomstvisie 14 juni 2020 - De NAV heeft constructief meegedacht over de problemen die op ons af komen. De missie van de NAV is ‘economisch en maatschappelijk duurzame akkerbouw’. Hoe kan de akkerbouw het beste bijdragen aan de duurzaamheid die de maatschappij verlangt: de klimaatbeheersing en de biodiversiteit? Maar op de eerste plaats komt de economische duurzaamheid: kan men in… Lees verder

Alle nieuws