Voor een beter landbouwbeleid

Sjoerd Wartena: in Frankrijk in zo’n 15 jaar al meer dan 100 boerderijen beschikbaar voor jongelui 10 januari 2021 - Het interview met Sjoerd Wartena (uit 2014)  sluit mooi aan bij Chris van Bruggen's  pleidooi voor een ander pachtstelsel., gebaseerd op het Franse model. Sjoerd Wartena beschrijft hoe hij een jaar of 40 geleden neerstreek in de Drome (een droge regio in Frankrijk in de uitlopers van de Alpen), in een dorpje met 6 oude… Lees verder
Veehouder van Bruggen: het Franse grondbank-model biedt verdienmodel én verduurzaming 10 januari 2021 - (met dank aan Foodlog, 19 dec 2020, Chris van Bruggen ) De politiek wil kringlooplandbouw. De consument wil de koe in de wei. Maar de boer is nog altijd gebonden aan het oude systeem. Daarom is een ander verdienmodel nodig, en beleid dat de gewenste veranderingen stimuleert. De jonge melkveehouder Chris van Bruggen stelt voor… Lees verder
Eindelijk aandacht voor eiwitteelt, maar NAV mist het verdienmodel 7 januari 2021 - 15 september stuurden de NAV en de TcV (Transitiecoalitie Voedsel) een brief naar de Tweede Kamer (cc minister Schouten) over de eiwitteelt (teelt van veldbonen, luzerne, lupinen etc.) Enkele fragmenten:  Het kabinet en de Tweede Kamer hebben herhaaldelijk gepleit voor het vergroten van de consumptie van plantaardige eiwitten in ons dieetpatroon. In combinatie met het… Lees verder
Door de Brexit hebben de Britten nu al een beter voedselbeleid. 9 december 2020 -  Aan het Europese landbouwbeleid verandert de komende jaren vrijwel niets, verduurzaming gaat traag. De Britten zijn ‘los’ en laten zien hoe het ook kan, schrijft Herman Lelieveldt in de NRC van 9 december.. De Britten kunnen nu hun eigen regels stellen en lijken deze kans met beide handen te grijpen. Ze hebben de afgelopen tijd behoorlijk doorgepakt… Lees verder
Kringlooplandbouw: doel of één van de middelen? 6 december 2020 - In september 2018 heeft minister Schouten de visie: ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ uitgebracht, waarin zij kringloop-landbouw naar voren schuift als de gewenste richting voor de landbouw. Deze kringlooplandbouw-visie is breed overgenomen, maar het is niet duidelijk wat er precies mee wordt bedoeld. Alles wat de duurzaamheid bevordert wordt ineens onder de noemer kringlooplandbouw geschaard.  En ten… Lees verder
Mooi succes: Wet ‘oneerlijke handelspraktijken’ naar de Kamer 6 december 2020 - Op 19 november heeft minister Schouten de Wet 'Oneerlijke Handelspraktijken in de agro-voedselketen' ter goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee komt een lang lobbytraject van de NAV tot een goed einde! In 2014 heeft toenmalig minister Kamp van Economische Zaken een proef gehouden met een meldpunt oneerlijke handelspraktijken. Een stuurgroep bestaande uit iemand van LTO, van FNLI… Lees verder
Jarenlange gevolgen van orkanen: het land van inheemse volkeren wordt overlopen door ‘kolonisten’. 4 december 2020 - Nicaragua: 'De maanden en jaren na grote orkanen stellen vooral Inheemse volkeren en mensen van Afro-afkomst voor grote problemen ', zegt John Mayer, een medewerker van het Oakland Institute. 'Niet alleen ontbreken schoon water en voedsel en onderdak; de kolonisatie van hun land krijgt ineens een impuls. Avonturiers , veehouders, houtmaatschappijen, en regeringsbeambten die met… Lees verder
Stapje vooruit! Succesvolle lobby European Milk Board (EMB) bij Europees Parlement 27 november 2020 - Een stapje dichter  bij regulering van de productie: onlangs hebben in het Europees Parlement stemmingen plaats gevonden over een onderdeel van het GLB: de Gemeenschappelijke Markt Ordening voor landbouwproducten. Binnen dit orgaan worden o.a. marktmaatregelen vastgelegd, zoals ingrijpen in de markt - bijvoorbeeld door opkopen- in het geval van een crisissituatie. Doel: betere prijzen voor… Lees verder
12 november in Nieuwspoort: de publicatie ‘Handel Anders!’ 11 november 2020 - Na flink wat maanden werk is het zo ver: de publicatie “Handel Anders! Een oproep voor eerlijke en duurzame handel” van onze coalitie is gereed! In deze publicatie schetsen we de weg naar een mondialisering waarin de rechten van mensen en werknemers en de bestaanszekerheid van boeren en MKB, altijd zwaarder wegen dan de belangen… Lees verder
Reactie van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)beleid 6 november 2020 -  Samenvattend leidt het nieuwe GLB tot zwaardere eisen aan de landbouwers, voor een lagere toeslag. De detailuitwerking moet uitwijzen of de meeste akkerbouwers de inzet voor ecoregelingen waardevol genoeg zullen vinden om uit te voeren. Het nieuwe GLB zorgt helaas niet voor een fundamenteel herstel van het door ons gewenste markt- en prijsbeleid waarbij boeren een kostendekkende prijs… Lees verder
Vankrunkelsven houdt ons bij de les: nieuw boek over Brazilië 5 november 2020 - Luc Vankrunkelsven van de Vlaamse organisatie 'WERVEL' heeft in 2018 weer in Brazilië rondgetrokken en lezingen gegeven en debatten gevoerd, in boekhandels, wijkcentra en op universiteiten. Het mondde uit in het boek 'Een wereld van verdoken slavernij'. (Verdoken = verborgen,  niet-herkend). Het bestaat uit korte hoofdstukken,- enerzijds bijtende kritiek op en mededogen met de missstanden… Lees verder
Nederlandse veeboer klem tussen mondiale ambities FrieslandCampina en groene doelstellingen EU 28 oktober 2020 - (Met dank aan Lise Witteman, in Follow the Money)  Zuivelbedrijf FrieslandCampina wil de wereld veroveren met melkproducten. Dankzij de enorm productieve Hollandse koeien en uitgekiend veevoer werpt de coöperatie zich op de snel groeiende economieën in Afrika. Daar worden de spotgoedkope overschotten gedumpt. Maar veel Nederlandse melkboeren dreigen in de mondiale concurrentiestrijd kopje onder te… Lees verder
EP stemt tegen ondertekenening Mercosur én tegen nieuwe GMO soja, maar… 9 oktober 2020 - Het Mercosur-verdrag met Zuid Amerikaanse landen is een jaar geleden gesloten maar nog niet officieel ondertekend. 7 oktober stemde het Europees Parlement tegen de ondertekening, symbolisch  *, maar wel een signaal naar de Commissie.  Volgens de meerderheid van de Europarlementariërs voldoet die deal niet langer aan de EU-normen voor klimaatbeleid en milieubescherming. De kritiek is… Lees verder
Landbouwplannen van de twee Amerikaanse kandidaten? 27 september 2020 - Het ziet er weer naar uit dat de landbouw-staten in november gaan bepalen wie er wint. Boeren hebben in 2016 overwegend op Trump gestemd. Maar nu hebben ze 'mixed feelings'. Handelsoorlogen met China en Mexico (de twee grootste afnemers van sojabonen) en strenge wetten tegen migranten-arbeid hebben doel getroffen, en daar kwam corona nog eens… Lees verder
CETA: Mogelijk toch verboden hormoonvlees op de Europese markt. 25 september 2020 - (Gebaseerd op berichten van Foodwatch en de dutch Dairymen Board): Uit een audit  (= bedrijfs-onderzoek) door voedseldeskundigen van de Europese Commissie blijkt dat het risico op de import van verboden hormoonvlees uit Canada aanzienlijk is. De bewering van de Nederlandse overheid en de Europese Commissie dat het vrijhandelsverdrag CETA en de daaruit voortvloeiende verhoogde import… Lees verder

Alle nieuws