Voor een beter landbouwbeleid

Hans en Keimpe van ABC en Jesse Klaver van GroenLinks zijn het (grotendeels) eens in Buitenhof 14 oktober 2019 - Afgelopen zondag in Buitenhof  een discussie over CETA en ook over het stikstofbesluit, tussen Hans Geurts, melkveehouder, vertegenwoordiger van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en voorzitter van Platform Aarde Boer consument, Keimpe van der Heide, namens bestuur van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Jesse Klaver van GroenLinks. Mona Keizer, ook aanwezig, wilde zich niet uitspreken over CETA.… Lees verder
Dinsdag 1 oktober: boerenprotest tegen vrijhandel in Den Haag. 11 oktober 2019 - 30 Boeren- en maatschappelijke organisaties en een aantal bedrijven hebben op 1 oktober j.l. een manifest aangeboden aan de landbouw- en handel woordvoerders van de Tweede Kamer. Dit omdat binnenkort het CETA verdrag met Canada wordt behandeld. Titel van het manifest: 'Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet tegen de huidige vrijhandelsverdragen.'  Het staat… Lees verder
Artikel Trouw: ‘Doorgeslagen vrijhandel maakt duurzame landbouw onmogelijk’ 10 oktober 2019 - Op 8 oktober  verscheen een opinie-artikel in Trouw geschreven door Platform Aarde Boer consument en andere boeren- en maatschappelijke organisaties getiteld: 'Doorgeslagen vrijhandel maakt duurzame landbouw onmogelijk'. Het werd ondertekend door: Sieta van Keimpema (Dutch Dairymen Board), Keimpe van der Heide (Nederlandse Akkerbouw Vakbond),Hans Geurts (Nederlandse Melkveehouders Vakbond), Hennie de Haan (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders), Freek… Lees verder
de NAV juicht het rapport van Remkes toe maar scherpt het ook aan 8 oktober 2019 - PERSBERICHT:  Minister moet álle aanbevelingen taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw direct overnemen De taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw heeft in de ogen van de NAV een helder, compleet, goed afgewogen en soms confronterend rapport opgeleverd over het (gebrek aan) verdienvermogen in de transitie naar kringlooplandbouw. Wat vooral blijkt uit het rapport, is dat alle sectoren, alle schakels in de… Lees verder
Voorbeelden uit Europa tonen de economische potentie van agroecologie aan 6 oktober 2019 - Zeker relevant nu we streven naar kringlooplandbouw: het recente artikel van Jan Douwe van der Ploeg in het 'Journal of Rural Studies', getiteld  the The Economic potential of agroecology,  Empirical evidence from Europe. Samenvatting: We weten onderhand wel dat de agro-ecologie beschouwd wordt als een wetenschappelijke discipline, en een sociale beweging, en een landbouwpraktijk. In… Lees verder
Roterend begrazen: koe en gras voor een beter klimaat 25 september 2019 - (bericht van Wervel,Vlaanderen). Gras en klimaat, nog niet iedereen legt de link. Maar die is er wel! Tegenwoordig bestaat 1/3 van het landbouwareaal in Vlaanderen uit grasland. Helaas gaan we door de band genomen niet zorgzaam genoeg met ons grasland om.  Het vakblad Veeteelt brengt boeren die innoveren met gras onder de aandacht met de… Lees verder
Handel Anders: Duurzame Ontwikkelingsdoelen halen met Mercosur-verdrag?!? 8 september 2019 - Het zomerreces is weer voorbij! Eerder vandaag (2 september) stuurden wij * de volgende brief naar de Tweede Kamer. Geacht lid van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: De Tweede Kamer vroeg al bij monde van de unaniem aangenomen motie-Voordewind (34 952, nr. 75) om de voor- en nadelen van de handel met de Mercosur-landen… Lees verder
Landbouw moet anders. En dat kán. 30 augustus 2019 - Zie Vrij Nederland , 29 augustus j.l., door Guus Geurts. Hier ook de volledige versie . Lees verder
De eerste en tweede pijler van het GLB ( Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid) 23 augustus 2019 - Onlangs is de Europese Landbouwatlas gepubliceerd met telkens twee bladzijdes per onderwerp, met verduidelijkende statistieken. De bijdrage van de organsatie ARC2020 geeft bijvoorbeeld duidelijke info over die raadselachtige 'eerste en tweede pijler' waarop  het landbouwbeleid berust.  Dat zijn gewoon twee potten met geld waaruit de landen kunnen putten. Uit de eerste pijler wordt aan de… Lees verder
Both Ends bepleit: wereldwijd meer geld naar agroecologie 14 augustus 2019 - Na de 'landbouw' publicatie van het IPCC in juli nu zeker relevant: hoe krijgen we voor elkaar dat er meer geld gaat naar de agroecologische landbouw, die beter is voor de bodem (meer organische stof = minder CO2 uitstoot)  en de biodiversiteit? Both Ends bracht er op 10 juli een publicatie over uit: Unlocking Public… Lees verder

Alle nieuws