Geplaatst op 9 4 2018

Het kabinet heeft bepaald dat vóór de zomer 5 ‘klimaattafels’ worden georganiseerd waar 5 sectoren plannen maken om de CO2 uitstoot fors te verlagen: 1.  landbouw en landgebruik (voorzitter Pieter van Geel); 2. gebouwde omgeving (voorzitter D.Samson); 3. mobiliteit 4. industrie en 5. elektriciteit. Daarnaast is er nog een hoofdtafel, met als voorzitter ed Nijpels. ...

lees verder

Geplaatst op 7 4 2018

Van 2 tot 5 april werd in Rome voor de tweede keer door de FAO  een agro -ecologie symposium georganiseerd. Er namen meer dan 700 mensen aan deel en 6 V.N. organisaties waren erbij betrokken. Conclusie van directeur-generaal van de FAO, José  Graziano da Silva : ‘.….’gezinsbedrijven moeten centraal  blijven staan nu we agro-ecologie willen ...

lees verder

Geplaatst op 6 4 2018

Op 5 april waren leden van Platform ABC aanwezig bij de bijeenkomst over het toekomstige GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) georganiseerd door het ministerie van LNV.    Minister Schouten was gedurende het gehele plenaire programma aanwezig en ging in discussie met boeren binnen een paneldiscussie. Verder waren er bijdrages van de heer Schilthuis (Europese Commissie, DG AGRI ), en de ...

lees verder

Geplaatst op 30 3 2018

‘Nederland is de tweede landbouwexporteur van de wereld’. Hoe kan dat toch, zo’n klein landje? In de Volkskrant werden de cijfers toegelicht, en die € 112 miljard bestaat maar voor klein deel (10 miljard) uit onze kaas en bloembollen etc. Dus de grootspraak die leidt tot ‘met onze export gaan we de wereld voeden’. wringt. ...

lees verder

Geplaatst op 29 3 2018

In februari organiseerde de voorzitter van de wetenschaps-commissie van het Amerikaanse Congres een hearing, na een maandenlange brievencampagne waarin een onderzoek van IARC (International Agency for Research on Cancer, Lyon, Frankrijk) werd aangevallen. Door dat instituut wordt glyfosaat (Roundup) ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ genoemd. Door die brieven (laster-) campagne kon de voorzitter er eigenlijkniet onderuit om de ...

lees verder

Geplaatst op 19 3 2018

De Europese Commissie zou voorstellen doen voor wetgeving over oneerlijke handelspraktijken, maar lijkt dit nu af te willen blazen. Dit terwijl verder vertragingen onaanvaardbaar zijn omdat consumenten, boeren, kleine bedrijven, werknemers en het milieu hiervan de dupe zijn. Al jaren wordt er geprotesteerd tegen oneerlijke handelspraktijken zoalskortingen afdwingen m.b.v. dreigementen over al dan niet opnemen in reclame-uitingen dreigen ...

lees verder

Geplaatst op 9 3 2018

Op 8 maart was er in Brussel een conferentie van de European Committee of the Regions (www.cor.europa.eu). Het thema was het internationale handelsbeleid van de EU. Er waren een groot aantal sprekers waaronder Niek Koning en ook Olivier de Schutter, de voormalige rapporteur van het VN-voedselprogramma.  Wat is het belang van die bijeenkomst? In de CvR kunnen sinds 1994 decentrale overheden (regio’s, districten, provincies, ...

lees verder

Geplaatst op 6 2 2018

Hoe kan het, dat een boer zes tot acht cent per kilo uien krijgt, terwijl die kilo bij de supermarkt zeven dubbeltjes kost? Op Boerderij.nl: ‘Het is duidelijk dat de telersprijs en de winkelprijs veel te ver uit elkaar liggen.’ Hieronder het woord aan het Financieel Dagblad, aan de NAV en aan de zuiderburen (Wervel ...

lees verder

Geplaatst op 6 2 2018

Sandra van Kampen en Youetta Visser hebben heel goed in kaart gebracht – en zorgvuldig met cijfers onderbouwd – hoe de Nederlandse voedselproductie in elkaar steekt.  En wat er deugt en niet deugt. En waarom het voedselsysteem zou moeten veranderen. Maar wat het boek sprankelend maakt zijn de aanstekelijke verhalen over de pioniers die aan ...

lees verder

Geplaatst op 5 2 2018

Schepping, week 2   Op maandag schiep de mens zich een beeld van hemel en aarde. De hemel was hoog, de aarde groot en gevaarlijk. Chaos drong in zijn geest en leegte zweefde in zijn maag. De mens sprak: Laat er een grens zijn. En hij trok een grens. Wat aan de ene kant van de grens lag, noemde hij tuin. En ...

lees verder

Geplaatst op 4 2 2018

Op 12 januari zei Paul Romer (meer omfloerst) dat de slechte beoordeling van de Chileense economie onder de  socialistische president Michelle Bachelet politiek gemotiveerd was. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij nam 24 januari ontslag. De econooom die genoemd wordt als Nobel prijs kandidaat gaat terug naar zijn universiteit. Hij was nog geen jaar ...

lees verder

Geplaatst op 3 2 2018

Liever parelhoenders en ‘rode’ geiten dan (Europpese) kippen en koeien.  De Rode geit van Maradi komt uit midden Niger and is economisch interessant voor plattelandsgemeenschappen vanwege de melk en de huiden. Een geit is al binnen zes à 7 maanden vruchtbaar en jongt twee keer per jaar. Ze krijgen twee of drie geitjes per keer. Elke vrouwlijke ...

lees verder

Geplaatst op 28 1 2018

Ook in de hoogste regionen (de FAO; de Food and Agriculture Organisation, onderdeel van de VN) gaat men onderzoeken of we niet de agro-ecologische kant op moeten. Ook wij, de zogenaamde ‘civil society’ zijn daarin vertegenwoordigd en wel in de groep CSM (Civil Society Mechanism). Deze groep heeft een agro-ecology werkgroep waar iedereen aan mee ...

lees verder

Geplaatst op 27 1 2018

8 januari werd op NPO2 de documentaire ‘Green Gold’ vertoond, over biobrandstoffen. Hier de link voor degenen die hem gemist hebben , en voor degenen die op een rijtje willen hebben hoe het ook weer zat vatten we  hieronder de film samen met verwijzing naar de tijdstippen in de film. Start: President Lula, Brazilië: ‘biobrandstoffen zulllen ...

lees verder

Geplaatst op 21 1 2018

De Amerikaanse organisatie FoodTank komt regelmatig met lijstjes zoals deze winter ’22 boeken om bij de kachel te lezen’, of ’13 bodem-onderzoekers’. Zie hier een inventarisatie. Onlangs: ‘16 jonge ondernemers die voedsel en landbouw een zet geven‘. We noemen ze hier (over sommige valt nog te redetwisten):  Jamila Abass uit Kenya richtte  M-Farm op, een digitale coöperatie van kleinschalige ...

lees verder

Geplaatst op 11 1 2018

(Door Elske Hageraats, Toekomstboeren) We leven  in een wereld waarin nog steeds bijna 1 op de 9 mensen in de wereld honger lijden – zo’n 800 miljoen mensen totaal. 80 % daarvan woont platteland en is direct betrokken bij landbouw (FAO 2017). Maar terwijl we praten over het voeden van de wereld, verlaten steeds meer ...

lees verder

Geplaatst op 6 1 2018

Op dit moment zien de markten voor de akkerbouwproducten er niet bepaald florissant uit, met de te lage graanprijzen, een erg matige  uienprijs en een consumptieaardappelmarkt waar de koper in een leunstoel zit. Een zelfde soort situatie leidde 25 jaar geleden tot de oprichting van de NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond), ook al omdat de traditionele toenmalige belangenbehartigers onvoldoende oog voor de akkerbouw toonden. ...

lees verder

Geplaatst op 13 12 2017

In bijgaande brief roepen Europese organisaties en deskundigen de WTO op om in deze tijd van klimaatverandering en dreigende voedseltekorten die achterhaalde handelsregels uit de jaren 90 eindelijk eens bij te stellen. De WTO is opgericht in 1995. De regels die daar vastgelesteld werden hebben een vernietigend effect op de boeren in noord en zuid. ...

lees verder

Geplaatst op 10 12 2017

Na twee drukbezochte conferenties in Wageningen in 2014 en 2016 gaat Voedsel Anders in 2018 het land in om succesvolle, concrete voedselverhalen ‘op te halen’. De ‘halteplaatsen’ worden: 1 de Noordelijke Friese wouden, 2 Regio Nijmegen, 3 Metropool regio Amsterdam, 4 regio den Haag, 5 Regio Noord Brabant en Limburg.  In een overtuigend projecvoorstel wordt de ...

lees verder

Geplaatst op 10 12 2017

Jammer, maar het zat er al een tijdje aan te komen: de leden-vergadering van de NAV heeft het voorstel van het bestuur om het lidmaatschap van La Via Campesina te beëindigen gesteund. Belangrijkste drijfveer voor het bestuur waren vooral:ECVC vertegenwoordigt niet de levensvatbare familiebedrijven zoals de bedrijven van onze leden maar is meer een politieke plattelandsbeweging geworden, waarvan ...

lees verder