Voor een beter landbouwbeleid

NY Times, 3 nov.: oligarchen en populisten melken miljoenen uit de EU 17 november 2019 - CSAKVAR. Hongarije: Onder het communisme zwoegden boeren kilometers wijd rond deze stad; ze oogstten tarwe en maïs voor een regering die hun land gestolen had. Nu werken hun kinderen voor nieuwe bazen: een groep rijken en politici die het land verworven hebben in duistere handeltjes met de Hongaarse regering. Een moderne variant van een feodaal… Lees verder
Europese organisaties willen een ander landbouwbeleid voor de volgende 7 jaar 1 november 2019 - Er waait een andere wind vanwege de klimaatcrisis. Kunnen er nog veranderingen in het voorgenomen beleid voor de volgende 7 Europese begrotingsjaren aangebracht worden? De plannen voor de nieuwe periode liggen er al  en zouden 2020 afgerond worden en dan in 2021 ingaan, maar vorig jaar werd al gemeld dat alles een jaar opschuift. Dus… Lees verder
Even aandacht voor de Boerengroep Wageningen….. 27 oktober 2019 - We laten hen eerst zelf aan het woord: Als Stichting Boerengroep zijn we onderdeel van platform ABC. We slaan een brug tussen de landbouwpraktijk en de landbouwtheorie, ofwel tussen boer en student. Net als platform ABC zetten we ons in voor sociaal, economisch duurzame voedselnetwerken, die ook zo positief mogelijk bijdragen aan natuur en milieu. De… Lees verder
Afrikaans MKB is hoofdrolspeler geworden in de Afrikaanse voedingsindustrie 25 oktober 2019 - Kleine en middelgrote voedingsbedrijven zijn booming in Afrika, stelt een landbouwrapport van de Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA). Meer dan 60 procent van het voedsel voor het continent is afkomstig van midden- en kleinbedrijven (MKB’s). Volgens experts is het nu belangrijk dat overheden deze ontwikkeling ondersteunen. Het rapport stelt dat kleine en… Lees verder
Hans en Keimpe van ABC en Jesse Klaver van GroenLinks zijn het (grotendeels) eens in Buitenhof 14 oktober 2019 - Afgelopen zondag in Buitenhof  een discussie over CETA en ook over het stikstofbesluit, tussen Hans Geurts, melkveehouder, vertegenwoordiger van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en voorzitter van Platform Aarde Boer consument, Keimpe van der Heide, namens bestuur van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Jesse Klaver van GroenLinks. Mona Keizer, ook aanwezig, wilde zich niet uitspreken over CETA.… Lees verder
Dinsdag 1 oktober: boerenprotest tegen vrijhandel in Den Haag. 11 oktober 2019 - 30 Boeren- en maatschappelijke organisaties en een aantal bedrijven hebben op 1 oktober j.l. een manifest aangeboden aan de landbouw- en handel woordvoerders van de Tweede Kamer. Dit omdat binnenkort het CETA verdrag met Canada wordt behandeld. Titel van het manifest: 'Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet tegen de huidige vrijhandelsverdragen.'  Het staat… Lees verder
Artikel Trouw: ‘Doorgeslagen vrijhandel maakt duurzame landbouw onmogelijk’ 10 oktober 2019 - Op 8 oktober  verscheen een opinie-artikel in Trouw geschreven door Platform Aarde Boer consument en andere boeren- en maatschappelijke organisaties getiteld: 'Doorgeslagen vrijhandel maakt duurzame landbouw onmogelijk'. Het werd ondertekend door: Sieta van Keimpema (Dutch Dairymen Board), Keimpe van der Heide (Nederlandse Akkerbouw Vakbond),Hans Geurts (Nederlandse Melkveehouders Vakbond), Hennie de Haan (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders), Freek… Lees verder
de NAV juicht het rapport ‘Verdienvermogen Kringlooplandbouw’ toe, maar scherpt het ook aan 8 oktober 2019 - PERSBERICHT:  Minister moet álle aanbevelingen taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw direct overnemen De taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw heeft in de ogen van de NAV een helder, compleet, goed afgewogen en soms confronterend rapport opgeleverd over het (gebrek aan) verdienvermogen in de transitie naar kringlooplandbouw. Wat vooral blijkt uit het rapport, is dat alle sectoren, alle schakels in de… Lees verder
Voorbeelden uit Europa tonen de economische potentie van agroecologie aan 6 oktober 2019 - Zeker relevant nu we streven naar kringlooplandbouw: het recente artikel van Jan Douwe van der Ploeg in het 'Journal of Rural Studies', getiteld  the The Economic potential of agroecology,  Empirical evidence from Europe. Samenvatting: We weten onderhand wel dat de agro-ecologie beschouwd wordt als een wetenschappelijke discipline, en een sociale beweging, en een landbouwpraktijk. In… Lees verder
Roterend begrazen: koe en gras voor een beter klimaat 25 september 2019 - (bericht van Wervel,Vlaanderen). Gras en klimaat, nog niet iedereen legt de link. Maar die is er wel! Tegenwoordig bestaat 1/3 van het landbouwareaal in Vlaanderen uit grasland. Helaas gaan we door de band genomen niet zorgzaam genoeg met ons grasland om.  Het vakblad Veeteelt brengt boeren die innoveren met gras onder de aandacht met de… Lees verder

Alle nieuws