Geplaatst op 18 8 2018

Wat kunnen provincies doen? ‘Korte ketens’ tussen consument en boer faciliteren? ‘Natuurinclusieve landbouw’? De aanleg van voedselbossen? Wij hebben deze drie aspecten op een rijtje gezet. Provincies hebben wat geld te besteden: enerzijds Europees geld en daarnaast ‘provinciaal’ geld, bijvoorbeeld uit de verkoop van hun aandelen in elektriciteitsmaatschappijen. Sommige provincies stoppen het in  de natuur, andere in ...

lees verder

Geplaatst op 12 8 2018

Aldus de landbouw-groten Veerman en Mansholt in……….1991! Dit wordt naar het zich laat aanzien al de vijfde keer ( na 28 jaar – vier periodes van de 7-jarige EU begroting) dat Europa de verkeerde weg van de liberalisering gaat aanhouden. Maar voedsel is een eerste levensbehoefte , té belangrijk om aan de ‘vrije’ markt over te ...

lees verder

Geplaatst op 11 8 2018

Een van de werkgroepen van ‘Transitiecoaltie Voedsel’  is 11 juli j.l. uitgemond in een ‘Taskforce’ die binnen 4 jaar ‘korte ketens’ ‘als krachtig ontwikkelpersepectief voor de agrifoodsector’ op de kaart wil zetten. Eerste zin van het visiedocument dat die middag uitgedeeld werd: ‘De huidige dominante ketenstrategie, grote volumes tegen zo laag mogelijke kosten, is niet langer houdbaar. Een ...

lees verder

Geplaatst op 11 8 2018

De EU en Japan ondertekenden op 17 juli het handelsverdrag JEFTA, wat voor de Europese boeren een succes lijkt door de toegenomen exportmogelijkheden voor Europese kaas, rundvlees, graan en wijn. Maar de Europese autofabrikanten vrezen voor de enorme concurrentie van Japanse auto’s. In het geval van het Mercosur verdrag met Zuid Amerikaanse landen  ligt het precies ...

lees verder

Geplaatst op 11 8 2018

De DR Congo heeft een eerste agro-industrieel landbouwpark geopend in de buurt van de hoofdstad Kinshasa. Bedoeling is dat er achttien van dit soort parken komen. Het agro-industriële park van Bukanga Lonzo is 75.000 hectare groot.  De regering wil buitenlandse investeerders aantrekken door te tonen hoe groot het landbouwpotentieel is van het land. De Congolese regering ...

lees verder

Geplaatst op 5 8 2018

Voor de akkerbouw is de algehele schade nu nog lastig in te schatten. De  verschillen tussen regio’s, maar ook binnen regio’s zullen groot zijn. Het is nu al wel duidelijk dat de schade bijvoorbeeld in de Veenkoloniën en Zeeuws-Vlaanderen enorm is. Er zijn in Zeeuws-Vlaanderen percelen uien waarschijnlijk überhaupt de moeite niet is om ze ...

lees verder

Geplaatst op 28 7 2018

De NAV meldde in een persbericht dat zij teleurgesteld is dat de EU Commissie deze techniek behandelt als GMO’s, dus verboden. Nina Holland van Corporate Europe Observatory is echter verheugd over het verbod. De NAV schrijft o.a.: Crispr Cas is een techniek waarmee een deel van het DNA wordt verwijderd. Er wordt dus geen DNA ingebouwd. De ...

lees verder

Geplaatst op 17 6 2018

In slechts één bladzijde wist Platform ABC op plastische wijze fundamentele kritiek samen te vatten op de doelstellingen van de EU Commissie die onlangs gepubliceerd werden. Zie hieronder. Deze kritiek werd op 12 juni opgepakt door Esther Ouwehand (P vd Dieren) in het Algemeen Overleg van de Commissie Landbouw en Visserij van de Tweede Kamer ...

lees verder

Geplaatst op 17 6 2018

De eerste pleisterplaats was Den Haag. Zie hier een indruk. Do. 21 t/m zaterdag 23 juni gaan boeren en burgers in gesprek in Dordrecht, Rotterdam en op boerderij Landzicht, rondom de voorstelling ‘Koning van het grasland’, en Amsterdam bruist za. 23 en zo. 24 juni van de voedsel-aktiviteiten: ‘In de prachtige zalen van het Koninklijk Instituut voor de ...

lees verder

Geplaatst op 16 6 2018

De recent door LTO overgenomen definitie van ‘grondgebondenheid’  gaat voorbij aan de samenhang tussen bodem, gewas, dier en mest die juist centraal zou moeten staan in een duurzame melkveehouderij. Als alternatief stellen melkveehouders vanuit Netwerk GRONDig een gedifferentieerd beleid voor: verschillende regels voor melkveehouders die daadwerkelijk grondgebonden zijn en voor de zeer intensieve bedrijven die dat niet ...

lees verder

Geplaatst op 5 6 2018

Milieudefensie is de boer op geweest! Als resultaat ligt er een online boek met veel verhalen: ‘VAn Erf tot Erf – interviews met boeren’. Volg de link en je kunt het downbloaden. Er is zowel met gangbare als met biologische boeren gesproken. Elk verhaal is interessant. Samen bieden de verhalen een mooi overzicht van het boerenwerk ...

lees verder

Geplaatst op 19 5 2018

….met rampzalige gevolgen voor plaatselijke herders en veeboeren. Zuivel-multinationals misbruiken de record-lage prijzen om uit te breiden op de West Afrikaanse markt. In vijf jaar tijd hebben ze hun export naar de regio verdriedubbeld. Ze verschepen de melkpoeder van gesubsidieerde Europese boeren en zetten die om in vloeibare melk voor de welvarende middenklasse van de ...

lees verder

Geplaatst op 18 5 2018

Ter gelegenheid van de FAO conferentie afgelopen april is er weer een interessante ‘Farming Matters’ verschenen. In deze uitgave worden verschillende ervaringen met agro-ecologie besproken die aantonen dat vooral met agro-ecologie minstens 11 van de 17 nieuwe SDG’s haalbaar zijn. (SDG = Sustainable Development Goals, de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen). In een inleiding wordt daar wel aan toegevoegd: ...

lees verder

Geplaatst op 7 5 2018

De Bretonse boer Jean-Bernard Huon zoekt een opvolger, die de boerderij gratis en voor niks mag overnemen! Op één voorwaarde: hij of zij moet op dezelfde manier blijven werken als Huon dat al 70 jaar doet.  De BBC ging bij Huon en zijn vrouw op bezoek en maakte een filmpje van de karakteristieke boer die al 70 ...

lees verder

Geplaatst op 3 5 2018

Op 5 april jl. ging het Ministerie van LNV in gesprek met belanghebbenden en geïnteresseerden over het nieuwe GLB. Het ministerie had daartoe vertegenwoordigers van de boerenorganisaties, maar ook van de vele natuur- en milieuorganisaties en onderzoeksinstellingen uitgenodigd. De vertegenwoordigers van boerenorganisaties waren veruit in de minderheid. Op zich ook wel tekenend voor het verwachte vervolg van het GLB-beleid. Het ...

lees verder

Geplaatst op 1 5 2018

Friends of the Earth Europe heeft een alternatief handelsbeleid uitgebracht. Een beleid met het klimaat als uitgangspunt, i.p.v. de ‘vrije’ markt waar de scherpste bieder wint.  Zie het rapport Setting course for Sustainable Trade 1 Er worden 7 maatregelen voorgesteld; ze volgen hier onder.  Uit het voorwoord:  De wereldhandel is tussen 1950 en 2010 met een factor 32 vermenigvuldigd. ...

lees verder

Geplaatst op 30 4 2018

Elke 5 jaar wordt een nieuwe Farm Bill vastgesteld. Er zijn nu door de landbouwcommissie van het Congres plannen ingediend voor 2019. (Het nieuwe Europese GLB, een zeven-jarige cyclus,  geldt vanaf 2020). Het een spannende tijd voor Amerikaanse boeren: de prijzen zijn het laagst in 5 jaar, en toegang tot de wereldmarkt staat onder druk ...

lees verder

Geplaatst op 9 4 2018

Het kabinet heeft bepaald dat vóór de zomer 5 ‘klimaattafels’ worden georganiseerd waar 5 sectoren plannen maken om de CO2 uitstoot fors te verlagen: 1.  landbouw en landgebruik (voorzitter Pieter van Geel); 2. gebouwde omgeving (voorzitter D.Samson); 3. mobiliteit 4. industrie en 5. elektriciteit. Daarnaast is er nog een hoofdtafel, met als voorzitter ed Nijpels. ...

lees verder

Geplaatst op 7 4 2018

Van 2 tot 5 april werd in Rome voor de tweede keer door de FAO  een agro -ecologie symposium georganiseerd. Er namen meer dan 700 mensen aan deel en 6 V.N. organisaties waren erbij betrokken. Conclusie van directeur-generaal van de FAO, José  Graziano da Silva : ‘.….’gezinsbedrijven moeten centraal  blijven staan nu we agro-ecologie willen ...

lees verder

Geplaatst op 6 4 2018

Op 5 april waren leden van Platform ABC aanwezig bij de bijeenkomst over het toekomstige GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) georganiseerd door het ministerie van LNV.    Minister Schouten was gedurende het gehele plenaire programma aanwezig en ging in discussie met boeren binnen een paneldiscussie. Verder waren er bijdrages van de heer Schilthuis (Europese Commissie, DG AGRI ), en de ...

lees verder