Geplaatst op 10 4 2019

Hoe te komen tot een eerlijke prijs voor een eerlijk landbouwproduct? Op 6 mei is er vanaf 20.00 uur in Nijkerk een verkiezingsdebat met kandidaten voor het Europees Parlement, georganiseerd door  Platform Aarde Boer Consument, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP), een samenwerkingsverband van actieve leden van VVD, CDA, ...

lees verder

Geplaatst op 5 4 2019

Europese melkveehouders van de European Milk Board, de Ned. Melkveehouders Vakbond en de Dutch Dairymen Board voeren samen met Afrikaanse boeren en maatschappelijke organisaties actie tegen dumping van Europees melkpoeder gemengd met palmolie in Afrika. Zie het complete programma voor  8 – 16 april.   De overproductie van Europese melk doet de prijzen dalen ten nadele van ...

lees verder

Geplaatst op 5 4 2019

Het CETA – vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada – is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd voor ratificatie. Er was een schriftelijke vragenronde die liep tot 4 april 2019. De vragen worden beantwoord door het ministerie. Uiteindelijk zal er een plenaire behandeling volgen.   De TTIP, CETA en landbouw-coalitie  ziet CETA (en TTIP) als een ...

lees verder

Geplaatst op 4 4 2019

De mislukking van het Bukanga Lonzo ‘agro-industrieel park’ maakt duidelijk dat zulke ‘parken’ geen oplossing zijn voor de problemen waar de Democratische Republiek Congo en Afrika mee te maken hebben. Het ‘park’ werd  in 2014 opgericht d.m.v. een public-private partnerschip tussen de regering en een Zuid Afrikaaanse maatschappij; Africom Commodities. Zij zouden 80,000 hectares gebruiken ...

lees verder

Geplaatst op 8 3 2019

Van een medewerker van een Nederlands lid van de EP-landbouwcommissie hoorden we dat de EP fracties in januari al druk aan het onderhandelen waren over de meer dan 6000 ingediende amendementen op de voorstellen van de Commissie. De grootste hobbels zouden wel genomen worden vóór de verkiezingen. Dat was echter te optimistisch gedacht. Nu blijkt ...

lees verder

Geplaatst op 7 3 2019

Het IPES  (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems ) werkt aan voedsel- en landbouwbeleid ‘all over the world’, maar vanwege de herziening van het GLB hebben ze zich nu op Europa geconcentreerd. Een van de kopstukken is Olivier de Schutter, de vroegere UN ‘rapporteur on the Right to Food’. Na drie jaar consultaties ...

lees verder

Geplaatst op 6 3 2019

Natuurinclusieve landbouw…kringlooplandbouw… eco-schema (term van de Commissie)…Hoe pakken die maatschappelijke wensen (vaak ook wensen van de boeren zelf) uit voor de boer? We moeten voorkomen dat nog meer inspanningen worden opgelegd zonder dat boeren daarvoor worden beloond. De NAV belegde een jaarvergadering over ‘nieuwe verdienmodellen’.  NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW:  Nico Polman van Wageningen Economic Research liet voorbeelden zien van ...

lees verder

Geplaatst op 5 3 2019

In 2018 ging Voedsel Anders de stad in en de boer op met de Voedselkaravaan om de voedseltransitie in beeld te brengen. In een nieuwe, korte film laten we enkele van de mensen aan het woord die door het hele land bezig zijn met innovaties voor duurzaam en eerlijk voedsel. Het wordt duidelijk hoe belangrijk ...

lees verder

Geplaatst op 2 3 2019

In het boek ‘Drawdown’ staat een lijst van 100 ‘oplossingen’ voor de klimaatcrisis, opgesteld door 200 wetenschappers. Alle airconditioning apparaten vervangen blijkt het meest effectief; dat is één maatregel waardoor broeikasgassen het meest verminderen. Op plaats 6 staat ‘educating girls’, en op plaats  7 ‘Family Planning’.   Als meisjes nl. een opleiding krijgen kunnen ze een ...

lees verder

Geplaatst op 28 2 2019

Een verhaal speelt in Brabant en het andere in Oekraïne. Eerst het Brabantse verhaal.  Oprichter Van Agt van Fladderfarm is eigenaar van een pluimveehouderij en behoort tot de menssoort ‘opgewekte ondernemer’. Hij voerde een moeilijk gesprek met zijn drie kinderen over de bedrijfsopvolging. Daaruit kwam naar voren dat geen van de drie er iets voor voelde ...

lees verder

Geplaatst op 25 2 2019

Van ‘follow the Money’:  Onderzoeksinstituut TNO deed in 2002 een toxicologische studie in opdracht van chemiebedrijf Monsanto. De studie betrof Roundup, met het werkzame bestanddeel glyfosaat, de meest gebruikte onkruidverdelger in Europa, en moest dienen als een van de rapporten op basis waarvan toezichthouders beslissen of een bestrijdingsmiddel veilig is voor volksgezondheid en milieu. Het bewuste rapport ...

lees verder

Geplaatst op 25 1 2019

Op de foto is te zien hoe Hans Geurts, voorzitter van Platform Aarde Boer Consument, namens Nederland de boerenverklaring ondertekent. Vrijdag 25 januari riepen boeren en maatschappelijke organisaties uit Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg op tot: Stop CETA en andere vrijhandelsverdragen – Vóór een eerlijk wereldhandelsbeleid. Zij verzetten zij zich TEGEN handelsovereenkomsten zoals CETA met ...

lees verder

Geplaatst op 24 1 2019

Drie jaar geleden werd door een Europa-brede petitie  het TTIP-verdrag tegengehouden.* De petitie werd door 3,3 miljoen Europeanen ondertekend.  Nu moeten we weer in actie komen om een einde te maken aan ISDS – de ‘schaduwrechtbank’ waardoor in het geval van conflicten de bedrijven praktisch altijd winnen. Teken de petitie! Er staan nl nog meer ...

lees verder

Geplaatst op 14 1 2019

Op de mailing list van Voedsel Anders woedde onlangs een discussie n.a.v. een bericht van VILT (Vlaams infocentrum over land- en tuinbouw) over wetenschappers die tabaksplanten genetisch gemanipuleerd hebben zodat ze 40% meer CO2 opnemen door fotosynthese dan normaal. Titel: betere fotosynthese? Meer oogst! Het zou gaan om een ‘gen-defect’ dat bijna alle planten in zich ...

lees verder

Geplaatst op 11 1 2019

Een maand geleden berichtten we over het mooie initiatief ‘Ecosystem Restoration Camps’ : jongelui die met de plaatselijke bevolking de handen uit de mouwen steken om de grond en natuur te verbeteren. Nu blijkt dat ‘Commonland’ ook zoiets doet, maar dan grootschaliger. En dan is er ook nog NRA – een prachtige ontwikkeling in Afrika. Eerst ...

lees verder

Geplaatst op 6 1 2019

De Nederlandse overheid werkt al tien jaar met Braziliaanse autoriteiten aan een ‘duurzaam’ infrastructuurproject dwars door de Amazone. Het project leidt tot ontbossing, landroof en gewapende conflicten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade weten van de misstanden maar zien die voornamelijk als een reputatieprobleem, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer. De ...

lees verder

Geplaatst op 3 1 2019

51% van alle palmolie in Europa wordt in onze auto’s gepompt. De EU subsidieert palmolie als ‘groene biodiesel’. Dat klinkt duurzaam, maar dat is het niet: voor palmolie worden gigantische plantages aangelegd. Regenwouden worden gekapt om ruimte te maken. Diesel met palmolie is daardoor drie keer slechter voor het klimaat dan gewone diesel. Het regenwoud verdwijnt razendsnel ...

lees verder

Geplaatst op 29 11 2018

Onlangs hebben wij ons jaarverslag verstuurd, zie hieronder enkele passages daaruit. Dit jaar organiseerden we o.a. de ‘Voedselkaravaan’ van Voedsel Anders; inmiddels zijn de laatste ‘events’ daaarvan alweer achter de rug. Twee van ons deden actief daaraan mee. In Nijmegen deden ongeveer 80 mensen mee. Mensen konden kennismaken met ( soms net nieuwe) voedsel- initiatieven (zelfoogsttuinen, de ...

lees verder

Geplaatst op 28 11 2018

De NAV heeft sinds 2012 gelobbyd tegen oneerlijke handelspraktijken (OHP). In 2014 heeft het toenmalige Ministerie van EZ een proef gedaan met een vrijwillige Gedragscode, en een meldpunt waar boeren klachten konden melden. Er kwamen GEEN klachten binnen. Hersenspinsels dus?  In 2014 heeft de NAV zelf een uitgebreide ledenpeiling gehouden over dit onderwerp. Daaruit kwamen harde ...

lees verder

Geplaatst op 27 11 2018

Het symposium vond plaats van 21-23 november j.l. op het FAO hoofdkwartier in Rome. Thema: “hoe kunnen we innovaties ‘vertalen’ naar gezinsbedrijven?” Daar kwam ook een waarschuwend geluid van Michel Pimbert ter  sprake.  Zijn stuk was getiteld:  ‘De slag om de toekomst van de landbouw: wat u moet weten.  Hij is lid van de UK Food Group ...

lees verder