Voor een beter landbouwbeleid

Handel Anders: Duurzame Ontwikkelingsdoelen halen met Mercosur-verdrag?!? 8 september 2019 - Het zomerreces is weer voorbij! Eerder vandaag (2 september) stuurden wij * de volgende brief naar de Tweede Kamer. Geacht lid van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: De Tweede Kamer vroeg al bij monde van de unaniem aangenomen motie-Voordewind (34 952, nr. 75) om de voor- en nadelen van de handel met de Mercosur-landen… Lees verder
Landbouw moet anders. En dat kán. 30 augustus 2019 - Zie Vrij Nederland , 29 augustus j.l., door Guus Geurts. Hier ook de volledige versie . Lees verder
De eerste en tweede pijler van het GLB ( Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid) 23 augustus 2019 - Onlangs is de Europese Landbouwatlas gepubliceerd met telkens twee bladzijdes per onderwerp, met verduidelijkende statistieken. De bijdrage van de organsatie ARC2020 geeft bijvoorbeeld duidelijke info over die raadselachtige 'eerste en tweede pijler' waarop  het landbouwbeleid berust.  Dat zijn gewoon twee potten met geld waaruit de landen kunnen putten. Uit de eerste pijler wordt aan de… Lees verder
Both Ends bepleit: wereldwijd meer geld naar agroecologie 14 augustus 2019 - Na de 'landbouw' publicatie van het IPCC in juli nu zeker relevant: hoe krijgen we voor elkaar dat er meer geld gaat naar de agroecologische landbouw, die beter is voor de bodem (meer organische stof = minder CO2 uitstoot)  en de biodiversiteit? Both Ends bracht er op 10 juli een publicatie over uit: Unlocking Public… Lees verder
Stinkende drek verpest vakantie op parelwitte Mexicaanse stranden 6 augustus 2019 - Badplaatsen in de Golf van Mexico en de Caraïbische Zee worden sinds 2018 geplaagd door een nieuwe dreiging. Woekerend bruin zeewier overspoelt bij het begin van het hoogseizoen de parelwitte stranden en vormt donkere schaduwen in de anders zo azuurblauwe kustwateren. Als ze eenmaal aan land gekomen zijn verspreiden de algen een penetrante rotte eierengeur.… Lees verder
Landbouw boosdoener w.b. stikstofdepositie? Meten is weten…. 2 juli 2019 - De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) maakt zich zorgen over de huidige toon waarop de stikstof-discussie wordt ingezet. In de media wordt de landbouw, en zeker de melkveehouderij, aangewezen als grote bron van stikstofemissie in Nederland en daarmee als bedreiging voor Natura 2000-gebieden. De discussie laait vooral op nu het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van tafel… Lees verder
Motie Ouwehand tegen Mercosur verdrag wordt niet gesteund door de ‘boerenpartijen’. 29 juni 2019 - Boerenvertegenwoordigers en FNV, vertegenwoordigd in de 'TTIP, CETA en landbouwcoalitie',  zijn zeer teleurgesteld  dat de zogenaamde 'boerenpartijen' ChristenUnie, CDA, VVD (en D66) vandaag tegen de motie Ouwehand hebben gestemd. Maar ze zijn verheugd dat alle andere partijen er dinsdag 25 juni wél voor stemden. Tevoren hadden we de volgende brief gestuurd:   Brief aan de leden… Lees verder
Versnelling van de toelating van ‘groene’ gewasbescherming gevraagd. 20 juni 2019 - In juni was er weer veel te doen over gewasbescherming: twee symposia, een Kamerdebat en een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Vooral dat laatste is negatief in de pers verschenen. Dat helpt niet om de kloof tussen boeren en burgers op dit vlak te verkleinen. In dit artikel vatten we (= NAV,… Lees verder
Agroecologie in Nederland: Toekomstboeren 18 juni 2019 - In de rubriek 'Rural Dialogues' van het online blad ARC2020 verscheen een artikel van Sylvia Kay e.a., over de Nederlandse landbouw en nieuwe alternatieven. Hier een enigszins ingekorte versie:  Er is al veel geschreven over het Nederlands 'landbouwmirakel'.  Hoewel  er in Nederland honger en voedselgebrek heersten na de Tweede Wereldoorlog is het land in 70… Lees verder
Melkveehouders bezig met minder ammoniak uitstoot door betere vloeren 12 juni 2019 - Vrijdag 24 mei organiseerde NMV een werkbezoek voor onder andere afgevaardigden van het ministerie van LNV, het RVO, NVWA en het PBL. Zij wilde overheidsinstanties laten zien dat er ook andere oplossingen zijn voor het brengen van ammoniak-emissies dan de ‘end of pipe’ oplossing door bijv. luchtwassers. (Luchtwassers = mechanische ventilatie van de stal; reductie… Lees verder

Alle nieuws