Geplaatst op 18 9 2017

Deze zomer op de varkenshouderij Sander’s Hof gezien: zo kan het ook! Verspreid door het weiland ‘halfpipes’; halfronde golfplaten ‘schuilhutten’, door Sander zelf ontworpen en verplaatsbaar met een vorkheftruck. Eén per varken-met-biggen. Moeder en kinderen kunnen buiten wroeten en gras/onkruid eten, of naar binnen, net wat ze willen. Om de zoveel tijd wordt een ander ...

lees verder

Geplaatst op 9 9 2017

1 Heel duidelijk filmpje (3,5 minuten) over de wisselwerking bodem-Co2. Zie ook onderaan. 2. Van de VBBM (Vereniging voor Behoud van Boer en milieu):  filmpje van 15 minuten : het verschil tussen boven- en ondergronds mest uitrijden. 3. Pieter de Jong , boer in Friesland, doet zijn verhaal over zijn bodem in de ‘Koebont’ (ledenblad van de Nederlandse Melkveehouders ...

lees verder

Geplaatst op 8 9 2017

De manier waarop Oeganda omgaat met de grote instroom van vluchtelingen wekt wereldwijd aandacht en bewondering. Het vangt 1,2 miljoen vluchtelingen op door ze meteen rechten en zelfs landbouwgrond te geven. Verreweg de meeste vluchtelingen, zo’n 832.230, worden opgevangen in het noordwesten van Oeganda, tegen de grens met Zuid-Soedan. Zij wonen niet in kampen, maar krijgen ...

lees verder

Geplaatst op 8 9 2017

Boer Piet Smedema uit Kommerzijl vertelt in het NAV ledenblad ‘Genoeg is beter’: ‘In Groningen is het bodemdalingsgebied zo groot en de daling zo sterk dat op veel plaatsen de afwatering niet meer voldoende is en voor de toekomst moet worden aangepast. Een groot gedeelte van het bodemdalingsgebied moet afwateren richting het Lauwersmeer waar ze ook nog het peil willen verhogen voor een ...

lees verder

Geplaatst op 14 8 2017

Er is al wel aardig gedocumenteerd wat steden zoals doen om het voedselbeleid te verbeteren, maar HOE doen ze dat precies? Het kan zo moeilijk  zijn om veranderingen in gang te zetten.  Dat was de vraag achter een nieuw nieuw rapport dat onlangs werd gepubliceerd door IPES – food, het International Panel of Experts ...

lees verder

Geplaatst op 29 7 2017

Corporate Europe Observatory bracht het bericht dat een vochtige, enigszins scheve boerenschuur in Oregon waar af en toe een beer omheen struint een 40-jarig archief blijkt te bevatten van meer dan 100.000 bladzijdes. Het betreft documenten  van rechtszaken tegen o.a. Dow Chemical, Monsanto, het Amerikaanse milieubureau (EPA; Environmental Protection Agency),  het Amerikaanse Staatsbosbeheer (U.S. Forest ...

lees verder

Geplaatst op 25 6 2017

Het goede nieuws is dat de veehouderij zo ongeveer op schema ligt w.b. de vermindering van fosfaat door vermindering van het aantal koeien. Mensen hebben gebruik gemaakt van de compensatie regeling om te stoppen. Het cijfer ligt nu rond de 10% inkrimping, dat was ook de bedoeling. Daardoor ligt Nederland nog op schema om de ...

lees verder

Geplaatst op 24 6 2017

De FAO (Food and Agriculture Organisation, een tak van de Verenigde Naties) heeft zich ten doel gesteld 52 voorbeelden* van agro-ecologische ontwikkeling uit verschillende landen te publiceren, één voor elke week van het jaar. Hier een mooi voorbeeld: ECUADOR In Ecuador doen duizenden gezinnen mee aan een campagne die vers, agro-ecologisch voedsel promoot dat verbouwd is door ...

lees verder

Geplaatst op 24 6 2017

Uit de (Amerikaanse) ‘Food Tank’ nieuwsbrief: het klinkt misschien ouderwets maar thuis malen zou wel eens een omslag kunnen betekenen wat betreft een van de oudste fabrieksmatig geproduceerde voedingsmiddelen: brood. Er is een graanrevolutie bezig die een aanzet heeft gegeven tot de opleving en innovatie van traditionele zowel als nieuwe ‘lokale’ graansoorten, gereedschap voor thuis ...

lees verder

Geplaatst op 21 6 2017

EU- Commissaris voor Landbouw Phil Hogan klopte zich maar weer eens op de borst: ‘Europa doet het zo goed wat betreft de ontwikkelingslanden! We geven hen (bijna) vrije toegang tot onze markten!’ (zie zijn blog) . Dit werd snel en vakkundig onderuit gehaald door een aantal vooraanstaande Europese landbouw-wetenschappers en publicisten, zie hieronder. (Vrij verwoorde) samenvatting ...

lees verder

Geplaatst op 28 5 2017

Vooral het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid was een Europese steen des aanstoots voor de Britten: te duur, te beperkend, de verkeerde mensen profiteerden ervan, en het milieu werd niet beschermd. Dus weg ermee. Maar dat wordt niet gemakkelijk, omdat er veel verschillende belangen meespelen. Sommige streken (Noord Ierland) of sectoren (graan) waren meer afhankelijk van de ‘CAP’  ...

lees verder

Geplaatst op 17 5 2017

7 juni wordt het boek van Niek Koning waar lang naar is uitgekeken in Wageningen gepresenteerd. Het is getiteld ‘Food security, Agricultural policies and economic growth.’ 3 mei verscheen een artikel van zijn hand in de NRC. Wij beschouwen het als een voorproefje en geven het daarom integraal hier weer. De rol van het klimaat ...

lees verder

Geplaatst op 17 5 2017

Met de peasantsrights.eu – petitie vragen de ondertekenaars alle EU-landen om actief  deel te nemen aan de onderhandelingen over de bescherming van de rechten van boeren en anderen die op het land werken, binnen het frame van de VN mensenrechten.  Met deze ‘UN Declaration on the Rights of Peasants and other People Working in Rural Areas’  ...

lees verder

Geplaatst op 15 5 2017

Tussen 23 en 27 oktober gaat de VN onderhandelen over de inhoud en omvang van een verdrag waarin de bescherming van mensenrechten tegen de activiteiten van transnationale ondernemingen wordt vastgelegd. Zie de verklaring op www.treatymovement.com: zij roepen alle landen op om actief mee te doen aan deze onderhandelingen. Hier kun je de verklaring lezen en tekenen. ...

lees verder

Geplaatst op 14 5 2017

Afgelopen zondag werd Emmanuel Macron de nieuwe Franse president. In zijn nieuwe baan moet Macron, net als alle presidenten voor hem, laten zien dat hij van landbouw houdt omdat Frankrijk samen met Duitsland de belangrijkste landbouwnatie is van de EU. Daarom gaat hij ook bij boeren op bezoek en toont hij zichzelf op foto’s met ...

lees verder

Geplaatst op 3 5 2017

10 mensen rondom Robert’s keukentafel zijn blij en voldaan. Na 3 jaren plannen vieren ze dat Ingrid en Fabian kunnen beginnen: de boerderij is van hen! In dit kleine dorpje in de voor-Alpen vergt het heel wat voordat jonge boeren kunnen starten – overal sluiten kleine bedrijven op de berghellingen; het is hard werken en oude ...

lees verder

Geplaatst op 13 4 2017

In 2020 is het GLB ‘up for revision’, en we kunnen nog tot 2 mei ideeën aandragen via  een enquete   opgezet door ‘commissioner’ Hogan. Zie ons eerdere bericht: landbouwbeleid 2020. Doe mee! Je ideeën kun je ook toetsen aan wat er al links en rechts geopperd wordt, zoals kort verslag van wat besproken werd op  een bijeenkomst over ...

lees verder

Geplaatst op 10 4 2017

23 maart was er een studiedag over voedselbossen in Oisterwijk, georganiseerd door de Brabantse Milieu Federatie en de (Brabantse)European Green Academy. Daar bleek dat de mogelijkheden voor voedselbossen en agro-ecologische landbouw in Brabant heel gunstig zijn. In 2014 werd in Brabant namelijk het Groen Ontwikkelfonds Brabant opgericht, voor de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (voorheen de ecologische hoofdstructuur en ...

lees verder

Geplaatst op 8 4 2017

Maar of ze gelezen worden? Volgens de pers is de kans klein. Maar Platform ABC heeft naast een brief aan de informateur óók de (‘oude’ en nieuwe) landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer een brief gestuurd, allebei de brieven met als bijlage een ’10-punten plan voor een nieuw GLB’ (GLB = Gemeenschappelijk Landbouw Beleid). De nieuwe landbouwcommissie ...

lees verder

Geplaatst op 22 3 2017

In 4 jaar tijd is ‘Food Tank, the think tank for Food’ uitgegroeid tot de toonaangevende verbindende organisatie van de voedselbeweging in Amerika, en Danielle Nierenberg is de profeet. Dat klinkt onaardig, maar de pagina over haar is dan ook wel erg uitputtend, en de lijst van toekomstige ‘events’ bevat vooral forto’s van ‘Dani.  Dat gezegd hebbende: ...

lees verder