Voor een beter landbouwbeleid

Motie Ouwehand tegen Mercosur verdrag wordt niet gesteund door de ‘boerenpartijen’. 29 juni 2019 - Boerenvertegenwoordigers en FNV, vertegenwoordigd in de 'TTIP, CETA en landbouwcoalitie',  zijn zeer teleurgesteld  dat de zogenaamde 'boerenpartijen' ChristenUnie, CDA, VVD (en D66) vandaag tegen de motie Ouwehand hebben gestemd. Maar ze zijn verheugd dat alle andere partijen er dinsdag 25 juni wél voor stemden. Tevoren hadden we de volgende brief gestuurd:   Brief aan de leden… Lees verder
Versnelling van de toelating van ‘groene’ gewasbescherming gevraagd. 20 juni 2019 - In juni was er weer veel te doen over gewasbescherming: twee symposia, een Kamerdebat en een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Vooral dat laatste is negatief in de pers verschenen. Dat helpt niet om de kloof tussen boeren en burgers op dit vlak te verkleinen. In dit artikel vatten we (= NAV,… Lees verder
Agroecologie in Nederland: Toekomstboeren 18 juni 2019 - In de rubriek 'Rural Dialogues' van het online blad ARC2020 verscheen een artikel van Sylvia Kay e.a., over de Nederlandse landbouw en nieuwe alternatieven. Hier een enigszins ingekorte versie:  Er is al veel geschreven over het Nederlands 'landbouwmirakel'.  Hoewel  er in Nederland honger en voedselgebrek heersten na de Tweede Wereldoorlog is het land in 70… Lees verder
Melkveehouders bezig met minder ammoniak uitstoot door betere vloeren 12 juni 2019 - Vrijdag 24 mei organiseerde NMV een werkbezoek voor onder andere afgevaardigden van het ministerie van LNV, het RVO, NVWA en het PBL. Zij wilde overheidsinstanties laten zien dat er ook andere oplossingen zijn voor het brengen van ammoniak-emissies dan de ‘end of pipe’ oplossing door bijv. luchtwassers. (Luchtwassers = mechanische ventilatie van de stal; reductie… Lees verder
Gemeenschappelijke moestuinen in Gambia bieden uitkomst 9 juni 2019 - In het dorpje Berefet in west Gambia is het duidelijk te zien hoe belangrijk de mensen de gemeenschappelijke moestuin vinden. De 5 hectares bieden kansen aan 250 vrouwen die daar groenten verbouwen. De gemeenschap die eerst afhankelijk was van beperkte en onregelmatige opbrengsten van rijst en een paar andere producten, verbouwen nu verschillende voedzame producten:… Lees verder
verkiezingsdebat 6 mei: Een eerlijke boterham voor de boer – maar hoe dan? 8 mei 2019 - Het debat in Nijkerk waar zo'n 75 mensen bij aanwezig waren werd georganiseerd door Platform ABC , NAV, NMV en DoPP (duurzaam Overleg Politieke Partijen). Voorafgaand aan de 4 stellingen werd een inleiding gehouden door o.a. ABC-voorzitter en NMV-bestuurder Hans Geurts (zie foto) , NAV-bestuurder Keimpe van der Heide, Marleen van der Meulen over het… Lees verder
Ook Wervel (Vlaanderen) streeft naar een ander landbouwbeleid 4 mei 2019 - De aan Platform ABC gelieerde vlaamse  organisatie Wervel zette een actie  op om vóór 26 mei de Minister-President Geert Bourgeois een mail te sturen en hem te vragen aan te dringen op een ander beleid in Europa, met als belangrijkste elementen:  (Hier ingekort)  De grond : een basisproductiemiddel met o.a.: –Actieve rol van de overheid… Lees verder
De amerikaanse landbouw als ons voorland? 26 april 2019 -  De amerikaanse ambassadeur in Groot Brittannië  heeft de amerikaanse landbouw 'de landbouw van de toekomst' genoemd om de opening van de EU markten voor producten uit de VS aan te moedigen. Volgens hem is de Europese landbouw 'museum landbouw'. De Amerikanen willen ook landbouw onderwerp maken van de TTIP onderhandelingen. Maar hoe ziet dat voedselsysteem… Lees verder
Exporteer de EU-problemen niet naar Afrika! 12 april 2019 - Op 6 april demonstreerden Afrikaanse en Europese melkveehouders samen in Brussel. Ze vragen de EU: STOPDE DUMPING! Eerder die week hadden ze een onderhoud gehad met Phil Hogan en mensen van zijn departement, en later die week volgde nog een persconferentie, en bijeenkomsten met Vlaamse  boeren. Maar op 6 april ontmoetten boeren elkaar - met… Lees verder
6 mei – Europees verkiezingsdebat in Nijkerk over het landbouw- en handelsbeleid 10 april 2019 - Hoe te komen tot een eerlijke prijs voor een eerlijk landbouwproduct? Op 6 mei is er vanaf 20.00 uur in Nijkerk een verkiezingsdebat met kandidaten voor het Europees Parlement, georganiseerd door  Platform Aarde Boer Consument, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP), een samenwerkingsverband van actieve leden van VVD,… Lees verder

Alle nieuws