Geplaatst op 17 5 2017

7 juni wordt het boek van Niek Koning waar lang naar is uitgekeken in Wageningen gepresenteerd. Het is getiteld ‘Food security, Agricultural policies and economic growth.’ 3 mei verscheen een artikel van zijn hand in de NRC. Wij beschouwen het als een voorproefje en geven het daarom integraal hier weer. De rol van het klimaat ...

lees verder

Geplaatst op 17 5 2017

Met de peasantsrights.eu – petitie vragen we alle EU-landen om actief en constructief deel te nemen aan de onderhandelingen over de ‘UN Declaration on the Rights of Peasants and other People Working in Rural Areas’. Met dit internationale mensenrechteninstrument kunnen we de rechten van kleinschalige boeren beter beschermen. Dit voorstel wordt tussen 11 en 29 september in de ...

lees verder

Geplaatst op 15 5 2017

Tussen 23 en 27 oktober gaat de VN onderhandelen over de inhoud en omvang van een verdrag waarin de bescherming van mensenrechten tegen de activiteiten van transnationale ondernemingen wordt vastgelegd. Zie de verklaring op www.treatymovement.com: zij roepen alle landen op om actief mee te doen aan deze onderhandelingen. Hier kun je de verklaring lezen en tekenen. ...

lees verder

Geplaatst op 14 5 2017

Afgelopen zondag werd Emmanuel Macron de nieuwe Franse president. In zijn nieuwe baan moet Macron, net als alle presidenten voor hem, laten zien dat hij van landbouw houdt omdat Frankrijk samen met Duitsland de belangrijkste landbouwnatie is van de EU. Daarom gaat hij ook bij boeren op bezoek en toont hij zichzelf op foto’s met ...

lees verder

Geplaatst op 3 5 2017

10 mensen rondom Robert’s keukentafel zijn blij en voldaan. Na 3 jaren plannen vieren ze dat Ingrid en Fabian kunnen beginnen: de boerderij is van hen! In dit kleine dorpje in de voor-Alpen vergt het heel wat voordat jonge boeren kunnen starten – overal sluiten kleine bedrijven op de berghellingen; het is hard werken en oude ...

lees verder

Geplaatst op 13 4 2017

In 2020 is het GLB ‘up for revision’, en we kunnen nog tot 2 mei ideeën aandragen via  een enquete   opgezet door ‘commissioner’ Hogan. Zie ons eerdere bericht: landbouwbeleid 2020. Doe mee! Je ideeën kun je ook toetsen aan wat er al links en rechts geopperd wordt, zoals kort verslag van wat besproken werd op  een bijeenkomst over ...

lees verder

Geplaatst op 10 4 2017

23 maart was er een studiedag over voedselbossen in Oisterwijk, georganiseerd door de Brabantse Milieu Federatie en de (Brabantse)European Green Academy. Daar bleek dat de mogelijkheden voor voedselbossen en agro-ecologische landbouw in Brabant heel gunstig zijn. In 2014 werd in Brabant namelijk het Groen Ontwikkelfonds Brabant opgericht, voor de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (voorheen de ecologische hoofdstructuur en ...

lees verder

Geplaatst op 8 4 2017

Maar of ze gelezen worden? Volgens de pers is de kans klein. Maar Platform ABC heeft naast een brief aan de informateur óók de (‘oude’ en nieuwe) landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer een brief gestuurd, allebei de brieven met als bijlage een ’10-punten plan voor een nieuw GLB’ (GLB = Gemeenschappelijk Landbouw Beleid). De nieuwe landbouwcommissie ...

lees verder

Geplaatst op 22 3 2017

In 4 jaar tijd is ‘Food Tank, the think tank for Food’ uitgegroeid tot de toonaangevende verbindende organisatie van de voedselbeweging in Amerika, en Danielle Nierenberg is de profeet. Dat klinkt onaardig, maar de pagina over haar is dan ook wel erg uitputtend, en de lijst van toekomstige ‘events’ bevat vooral forto’s van ‘Dani.  Dat gezegd hebbende: ...

lees verder

Geplaatst op 22 3 2017

In Vlaanderen worden proeven gedaan met populieren die zó genetisch gemanipuleerd worden dat ze geen lignine (bouwstof voor de celwanden) produceren. Daardoor zijn ze zwakker maar makkelijker te verwerken voor ethanol (vervanger voor benzine). Ze moeten goed gesnoeid worden om te voorkomen dat hun zaadjes zich vermengen met gewone populieren, zodat die óók slap worden. Gaat dat snoeien ...

lees verder

Geplaatst op 8 3 2017

Reacties op Facebook op de zadenbeurs: Super geslaagd! Leuke sfeer. ……..zeker een leuke beurs met enthousiaste kleinhandelaren en fanatieke ruilers; elk jaar terugkomen dus!……Was geweldig , mooie locatie ook, top geregeld allemaal👍🏽, ……. Goed verzorgde dag, complimenten voor de vele vrijwilligers….. De tweede dag zijn er bij de ecowijk in Noord-Nijmegen (Lent) met man en macht ...

lees verder

Geplaatst op 7 3 2017

15 februari waren een aantal politieke partijen uitgenodigd voor een debat over akkerbouw. Zeven partijen gingen daarop in en debatteerden onder leiding van journalist Jan Medendorp met elkaar en de ruim 100 aanwezigen, aan de  hand van stellingen die hen waren toegestuurd. De eerste stelling gaf breed de visie van de NAV weer: ‘Boeren moeten zonder inkomenstoeslagen in ...

lees verder

Geplaatst op 22 2 2017

Met dank aan de redactie van Bionext: Op 20 februari 2017 besloten de Europese lidstaten dat producten  van klassieke veredeling zoals planten, zaden en vruchten uitgezonderd moeten worden van patentering, in gevolge de aanbeveling van de Europese Commissie. Het Europees Octrooi Bureau had in december 2016  alle patentaanvragen en oppositieprocedures al opgeschort. De conclusie van de Europese Commissie is ...

lees verder

Geplaatst op 13 2 2017

In 2020 wordt het landbouwbeleid weer herzien, dat gebeurt om de 7 jaar. De EU Commissie (m.n. de Ier Phil Hogan, die landbouw ‘doet’) heeft in de aanloop daar naartoe een enquete   gemaakt waarmee wij ons allemaal kunnen laten horen. Wij willen jullie allemaal aansporen die in te vullen. Laten we alles aangrijpen om het ...

lees verder

Geplaatst op 8 2 2017

Meer dan 400 organisaties hebben zich bij de People4Soil coalitie aangesloten om de EU te vragen om specifieke regels op te stellen ter bescherming van de bodem. De bodem is van een even essentieel belang voor het leven als het water en de lucht. In Europa is er nog steeds geen wet, die de bodem beschermt. ...

lees verder

Geplaatst op 4 2 2017

We kennen zo langzamerhand het plaatje van de zandloper: de producten van miljoenen boeren gaan grotendeels door de ‘flessenhals’ van weinig bedrijven naar de consumenten. ‘De Groene Amsterdammer’ deed onderzoek naar de 4  bedrijven die de agrarische verwerking en handel beheersen.  Hier een samenvatting: Die vier bedrijven zijn ADM, Archer Daniel Midland Company, opgericht in 1902, hoofdkantoor in Chicago, zette in ...

lees verder

Geplaatst op 18 1 2017

Op 23 januari praten de landbouwministers in Brussel over de gevolgen van diverse vrijhandelsverdragen voor de Europese landbouw- en veehouderijsector.  En 14 februari wordt er in Straatsburg zeer waarschijnlijk gestemd over het CETA verdrag tussen de EU en Canada. Als dat doorgaat is de kans groot dat het nog veel schadelijkere TTIP verdrag er ook komt. Daarom laten ...

lees verder

Geplaatst op 17 1 2017

Op de Nationale Voedseltop van 26 januari wil het kabinet ‘met alle betrokken partijen afspraken maken over de Voedselagenda, in het bijzonder over de rol die ieder daarin kan en wil spelen’. Platform ABC is hierbij ook aanwezig. (Hoewel de boeren vakorganisaties niet uitgenodigd zijn. Een ‘voedseltop’ zonder deze voedselproducenten….?) Daarnaast leveren wij een schriftelijke bijdrage:  Bijdrage aan ...

lees verder

Geplaatst op 16 1 2017

Wij schreven al eerder over het EBA project van de Wereldbank en haar 5 sponsoren, waaronder Nederland. EBA = Enabling the Business of Agriculture, met de nadruk op ‘business’: landen die bedrijven het best faciliteren komen bovenaan de ranglijst van de Wereldbank. Nu blijkt dat ook ‘toegang tot zaden’ tot de ‘good practices’ behoort. Als landen de ...

lees verder

Geplaatst op 14 1 2017

Uit het voorwoord Door Sandra van Kampen: Het boek ‘Volle Oogst’ gaat over alternatieven voor ons landbouw- en voedselsysteem dat kraakt in zijn voegen. ….. er is een echte transitie nodig naar een andere manier van anders denken en anders doen. Heel veel voedselproducenten en consumenten zijn al hard met deze transitie aan de slag. Zij werken aan nieuwe verbindingen: ...

lees verder